Blagoslov crkve Svih Svetih u Velikim Zdencima 2. studeni 2014.

Na Dušni dan 2. studenog 2014. godine, u godini kada se puni 20 godina otkako je blagopokojni kardinal msgr. Franjo Kuharić osnovao župu Svih Svetih Velikih i Malih Zdenaca, bjelovarsko-križevački biskup msgr. Vjekoslav Huzjak, u nazočnosti brojnih vjernika blagoslovio je župnu crkvu.

Foto: Michael Palijan

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/1.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/2.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/3.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/4.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/5.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/6.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/7.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/8.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/9.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/10.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/11.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/12.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/13.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/14.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/15.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/16.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/17.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/18.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/19.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/20.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/21.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/22.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/23.jpg/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/24.jpg

/foto/fotogalerija/blagoslov_crkve_svih_svetih/25.jpg