Objavljeno: 16/04/2018

14. sjednica Gradskog vijeća

Vijeće je prihvatilo ponudu u postupku javne nabave za izgradnju Proizvodno poduzetničkog inkubatora

/slika/vijesti/2018/2018_04/2018_04_664_x_495/180416_14_gradsko_vijece.jpg

Na posljednjoj sjednici, održanoj u četvrtak, koja je počela aktualnim satom i pitanjima oporbenih vijećnika, uglavnom u svezi komunalnih djelatnosti, putova i sličnog, grubišnopoljsko Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo ponudu u postupku javne nabave za izgradnju Proizvodno poduzetničkog inkubatora. Naime, na u okviru javne nabave pristigle su četiri valjane ponude i to zagrebačke tvrtke HM Patria, bjelovarskog Crotala, đurđevačke Bistre i virovitičke Prajo beton. Glavni kriterij pri odabiru ponuda bila je ekonomska vrijednost koja je nosila i najveći broj bodova, te jamstvo. S obzirom na to da je đurđevačka Bistra ponudila najpovoljniju ekonomsku vrijednost, te najbolje jamstvo izdvojena je kao najbolja i ocijenjena s maksimalnih 100 bodova. Naime, procijenjena vrijednost nabave bila je 7 629 102,95 kuna bez PDV-a, a ta je tvrtka ponudila 6 883 316,57 kuna, odnosno čak oko 745 000 kuna manje. Tako će u konačnici s PDV-om njezin posao stajati 8 604 145,71 kuna, pri čemu će imati i podugovaratelja Elektrocentar Petek, koji će izvoditi elektroinstalaterske i strojarske radove, vrijedne 1 822 177,72  kuna bez PDV-a. Vijećnici su većinom glasova odabrali i tvrtku koja će nadzirati radove. Riječ je o B-projektu iz Trojstvenoga Markovca, koja će taj posao obavljati za 119 375 kuna s PDV-om.
Vijeće je usvojilo i procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada. Naime, posljednja procjena prema kojoj se radilo bila donijeta 2010. godine, no kako su se dogodile određene zakonske i promjene na području grada, bilo je potrebno izraditi novu procjenu, koju je vijećnicima predstavio Stipe Šola, član radne skupine koja je procjenu izrađivala. Dva mjeseca nakon donošenja procjene valja izraditi i novi plan civilne zaštite.
Obrazlažući financijski izvještaj proračuna Grada za prošlu godinu, pročelnica za financije Jasminka Meheš je istaknula je da su lani ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 18 373 360 kuna, a rashodi i izdaci 20 278 550 kuna, što je nešto niže u ostvarenju od 2016. godine, jer je tada 7 250 000 kuna povučeno iz sredstava fonda IPARD. 1 510 812 kuna manjka koji je valjalo pokriti u narednom razdoblju je već pokriveno, i trenutno je višak 312 000 kuna. Imovina grada je povećana za 2,1 posto u odnosu na 1. siječnja 2017. godine i sada iznosi 129 568 016 kuna. Gradsko je vijeće prihvatilo i konsolidirani financijski izvještaj proračuna za prošlu godinu, koji se odnosi na Grad i sve njegove proračunske korisnike.