Objavljeno: 15/05/2018

194 000 kuna za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro

Grad će financirati 19 programa i projekata 15 gradskih udruga

/slika/vijesti/2015/2015_04/2015_04_664_x_495/150430_grb_praznikrada.jpg

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh donio je odluku koja odobrava sredstva za financiranje/sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Grubišnoga Polja u ovoj godini. Odlukom su utvrđeni iznosi financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Grubišnoga Polja u 2018. godini, objavljen na ovim stranicama 19. veljače 2018. godine.
Odlukom je obuhvaćeno 15 udruga, kojima će biti financirano/sufinacirano 19 projekata. Iz područja kulture bi će financirano/sufinancirano sedam projekata, iz područja djece i mladeži dva, tri programa udruga iz Domovinskoga rata, četiri projekta iz područja humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih usluga, te još tri projekta iz ostalih područja.
Detalje pogledajte u ODLUCI