Objavljeno: 04/06/2014

Dva projekta u sklopu priprema za skoro odvajanja otpada

Jedan je nabavka 1500 kanti, tridesetak kontejnera za zgrade i deset kontejnera za reciklažno dvorište, a drugi nabavka linije za sortiranje i baliranje otpada.

/slika/vijesti/2014/664_x_495/06_04_otpad_kante.jpg

S obzirom na to da Europska unija nalaže odvajanje otpada, Hrvatska se kao njezina članica tomu mora prilagoditi. Odvajanje otpada u kućanstvima odnosno u reciklažnom dvorištu, kakvo je pripremljeno u okviru grubišnopoljskog odlagališta otpada Prdavac, uvest će se i u našem gradu. U svezi s tim Grad Grubišno Polje je Fondu za zaštitu okoliša aplicirao dva projekta.
-Jedan je nabavka 1500 kanti, tridesetak kontejnera za zgrade i deset kontejnera koji bi trebali biti smješteni na reciklažnom dvorištu.-pojasnio je zamjenik gradonačelnika Dalibor Jurina. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 440 000 kuna, gdje bi Fond sudjelovao s 80 posto udjela. Naime, građanima će biti dodijeljena još jedna vrsta kanti u koju će odvajati koristan otpad poput papira, plastike, aluminija i drugoga što se može iskoristiti kao sirovina. Taj će se, pak otpad u reciklažnom dvorištu razvrstavati, pa je drugi projekt koji je Grad aplicirao Fondu vezan upravo za reciklažno dvorište.
-Riječ je o nabavki linije za sortiranje i minibalirka za opremanje reciklažnog dvorišta uređenog u sklopu odlagališta otpada. Ta je investicija vrijedna oko 650 000 kuna, pri čemu bi i u tom slučaju potpora Fonda iznosila oko 80 posto-navodi Jurina. U reciklažnom dvorištu otpada će biti potrebno i nekoliko osoba koje će raditi na razvrstavanju otpada.(RGP)