Objavljeno: 04/08/2017

Poljoprivreda

rogram potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja:

Program potpora poljoprivredi 2018. do 2020.

Pravilnik 1.- Biljna proizvodnja

Pravilnik 2.- Stočarska proizvodnja

Pravilnik 3.- Edukacija poljoprivrednika

Pravilnik 4.- Poljoprivredna oprema

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Grubišnoga Polja:

Obavijest o upisu katastarskih čestica u Program

Obrazac zahtjeva – word     pdf