Objavljeno: 08/10/2016

Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020.

Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020.

Baza razvojnih projekta SRPG Grubišnoga Polja za razdoblje od 2015. do 2020.

Odluka o donošenju 'Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja 2015. - 2020.'

Financijska analiza gradskog proračuna

Planovi i izvješća za Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja:

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Odluka o donošenju Akcijskoga plana provođenja Strateškoga razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvješće provedenih aktivnosti Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017.

Izvješće o provođenju aktivnosti Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2016.

Izvješće o provođenju aktivnosti Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2015.

Izvješće o provođenju aktivnosti Programa ukupnog razvoja Grada Grubišnoga Polja za 2014.

Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2017. - 2019. godine

Plan infrastrukturnog razvoja na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2020.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2017. godinu 

Plan gradnje komunalno vodnih građevina za 2016. godinu 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu