Objavljeno: 29/05/2014

Grad subvencionira police osiguranja usjeva od mogućih šteta

Iako je teška financijska situacija, procijenili smo da trebamo pomoći poljoprivredi koja je glavna privredna grana na području našega grada-elaborirao je gradonačelnik Mađeruh razloge zbog kojih je Grad nastavio subvencionirati premije osiguranja.

/slika/vijesti/2014/664_x_495/05_29_ugovori_osiguranje.jpg

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh s predstavnicima triju osiguravajućih kuća potpisao je ugovore o subvencioniranju premija osiguranja usjeva od mogućih šteta. Riječ je o nastavku suradnje s Croatia osiguranjem, Euroherzom i Jadranskim osiguranjem.-Iako je teška financijska situacija, procijenili smo da trebamo pomoći poljoprivredi koja je glavna privredna grana na području našega grada-elaborirao je gradonačelnik razloge zbog kojih je Grad nastavio subvencionirati premije osiguranja. Naime, posljednje dvije godine, rečeno je, Bjelovarsko-bilogorska županija nije subvencionirala premije osiguranja.
Grad će subvencionirati 25 posto premije police osiguranja ali maksimalno do 500 kuna po jednom poljoprivrednom gospodarstvu kao i ranijih godina. Pročelnik za gospodarstvo Ivica Ahac, pojasnio je koje su kulture u fokusu osiguranja.-Poljoprivredne kulture koje su uobičajene na našem prostoru: pšenica, ječam, zob, kukuruz, soja uljana repica, paprika, krastavci, višegodišnji nasadi i tritikal-kazao je Ahac. Lani je svoje usjeve osiguralo 127 poljoprivrednih gospodarstava, za što je iz gradskoga proračuna izdvojeno 55 000 kuna, a godinu dana ranije pet tisuća kuna manje.
Policama osiguranja poljoprivrednici svoje usjeve štite od tuče, požara i udara groma, ne i poplave. Predstavnici osiguravajućih kuća su naglasili da je do sada bilo podosta slučajeva gdje su poljoprivrednici imali štete, te se putem polica obeštetili.(RGP)