Objavljeno: 12/05/2014

Osoba za nepravilnosti


Na temelju odredbi članka 36. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), osoba zadužena za nepravilnost je Marija Jungić, mag. iur.

Tel: 043/448-209
Fax: 043/485-496
E-mail: marija@grubisnopolje.hr