Objavljeno: 16/05/2014

Kontakti


Grad Grubišno Polje

Trg bana Josipa Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
Hrvatska

Centrala: +385 043 448 200
Fax: 043 485 496
E-mail: grad-grubisno-polje@bj.t-com.hr

Gradonačelnik

Zlatko Mađeruh
Telefon: +385 043 448 210
E-mail: gradonacelnik@grubisnopolje.hr

Zamjenici gradonačelnika

Dalibor Jurina
Telefon: +385 043 485 093
E-mail: dalibor.jurina@grubisnopolje.hr

Zvonko Horak
Telefon: 091 591 5770
E-mail: zvonkohorak@gmail.com

Tajnica Gradskog vijeća i pročelnica Stručne službe Gradskoga vijeća

Marija Jungić, mag.iur.
Telefon: +385 043 448 209
e-mail: marija@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za financije - pročelnica

Jasminka Meheš
Telefon: +385 043 448 206    
E-mail: financije@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti - pročelnik

Željko Margeta
Telefon: +385 043 448 207    
E-mail: zeljko@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za gospodarstvo - pročelnik

Ivica Ahac
Telefon: +385 043 448 201    
E-mail: gospodarstvo1@grubisnopolje.hr

Popis zaposlenika s kontaktima

Web administrator