Objavljeno: 12/01/2018

Novu kategorizaciju iskoristiti za povoljnije bodovanje EU projekata

Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Grubišno Polje smješteno u drugu skupinu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

/slika/vijesti/2018/2018_01/2018_01_664_x_495/180112_kategorizacija.jpg

Sabor Republike Hrvatske u prosincu je izmijenio i dopunio Zakon o regionalnom razvoju koji donosi novu raspodjelu jedinica lokalne i regionalne samouprave prema skupinama indeksa razvijenosti, te se sva područja koja su ispod prosjeka Republike Hrvatske smatraju potpomognutima. Sukladno toj kategorizaciji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su jedino Bjelovar i Daruvar izvan skupine potpomognutih područja, jer su njihovi indeksi razvijenosti veći od 100, dok će svi ostali, među njima i Grubišno Polje, uživati status potpomognutog područja. 
Naš se grad s indeksom 95,326 našao u drugoj skupini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, u kojoj je još i devet općina s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.-To je trenutno realna slika. Na indeks se nije moglo utjecati jer su postojali konkretni kriteriji. A u konačnici ovu situaciju moramo iskoristiti u realizaciji EU projekata, jer će takav status utjecati na njihovo povoljnije bodovanje-rekao je gradonačelnik, dodajući da će od ove godine i financijski transferi iz središnje države prema Gradu Grubišnom Polju biti i do 20 posto veći negoli do sada.
Kroz vrijednosti osnovnih i standardiziranih pokazatelja indeks je određen na temelju šest kriterija: na temelju prosječnog dohotka i prosječnih izvornih prihoda po stanovniku, prosječne stope nezaposlenosti, općeg kretanja stanovništva, stupnja njegova obrazovanja, te na temelju indeksa starenja.(RGP)