Objavljeno: 02/03/2015

Obilježavanje Međunarodnoga dana Civilne zaštite

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar i Grad Grubišno Polje u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. od 9.30 do 12.30 sati u Grubišnom Polju će zajednički obilježiti Međunarodni dan Civilne zaštite za područje Bjelovarsko bilogorske županije.
Obilježavanje će biti održano prema PROGRAMU