Objavljeno: 23/02/2018

Od ove godine naknada za uređenje voda i komunalna naknada na jednoj uplatnici

Obveznici plaćanja tih dviju naknada uplatnice zajedno s letkom i obračunskim listićem će dobiti početkom ožujka

/slika/vijesti/2018/2018_02/2018_02_664_x_495/180223_komunalna_vode.jpg

Od početka ove godine Grad Grubišno Polje je sukladno odredbama čl. 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva bio dužan preuzeti naplatu naknade za uređenje voda koju su do sada, izravno od obveznika te naknade, ubirale Hrvatske vode. Kako bi bile ispoštovane odredbe navedenoga zakona tu novčanu obvezu će od sada u ime i za korist Hrvatskih voda prikupljati Grad putem računa za komunalnu naknadu.
Građani će to primijetiti već u ožujku kada, kako je to već uobičajeno, Grad na adrese obveznika dostavlja uplatnice za komunalnu naknadu.-Poznato je i normalno da većina ljudi, kada im u ruke pristigne kakvo rješenje ili uplatnicu najprije gleda iznos koji na njemu stoji, pa tada tek traži objašnjenje. No, nema mjesta zabrinutosti. Naime, građanima koji su obveznici plaćanja komunalne i naknade za uređenje voda stići će uplatnice s većim iznosima od dosadašnjih, ali upravo stoga što će naknada za uređenje voda, koju su i do sada, ali samostalno plaćali, biti zbrojena s komunalnom naknadom - kaže Dejan Pop, referent za komunalnu naknadu i komunalni doprinos u Gradu Grubišnom Polju.
Uz uplatnice građani, obveznici plaćanja naknade za uređenje voda dobit će i letak na kojemu će biti objašnjen novi postupak naplate te naknade. Nadalje, D. Pop pojašnjava da će ubuduće uz uplatnice biti dostavljen i obračunski listić na kojemu će biti vidljivo koji se dio iznosa odnosi na komunalnu naknadu, a koji na naknadu za uređenje voda, koja će biti proslijeđena dalje Hrvatskim vodama.
D. Pop je pojasnio i izdavanje novih rješenja o obračunu komunalne naknade, koji je dio građana već dobio. Riječ je o sustavnom ažuriranju baze podataka u okviru kojega su djelatnici Grada lani obišli dio naselja na području grada kako bi prikupili točne informacije o objektima koje ljudi koriste i u skladu s tim informacijama kreirali iznose komunalne naknade.