Objavljeno: 28/07/2017

Održana 4. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Između tri pristigle ponude izabran je nakladnik putem kojega će Grad svim osnovcima osigurati knjige za novu školsku godinu

/slika/vijesti/2017/2017_07/2017_07_664_x_495/170728_gradsko_vijece.jpg

Održana je 4. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja. Uz akte poput Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustroju Javne vatrogasne postrojbe, potrebno je donijeti i Pravilnik o plaćama JVP koji se potom predaju Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na daljnje razmatranje oko formiranja postrojbe. Pravilnik o plaćama koji je donesen na sjednici Upravnog vijeća JVP G. Polja 20. srpnja ove godine, prihvatili su i gradski vijećnici. Inače, pravilnikom su utvrđeni koeficijenti, plaće i ostala materijalna prava zaposlenika JVP. Sva ostala prava i obveze zaposlenika koja nisu regulirana ovim pravilnikom, regulirat će se Pravilnikom o radu. Gradski vijećnici na prošloj su sjednici prihvatili Godišnji financijski izvještaj Radija Grubišnoga Polja za 2016. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 487.951,88 kn, a rashodi 487.483,82 kn, što znači da je Radio u prošloj godini ostvario dobit od 468,06 kn. Dobit se umanjuje za preneseni porezni gubitak iz prethodnih godina koji je iznosio  107,29 kn. Upravo zbog minimalnog prenesenog gubitka za razliku od prošlih godina, prvi puta ostvarena je minimalna dobit, dok su ukupne poslovne obveze na kraju prošle poslovne godine iznosile 41.540,89 kn, rekao je u izviješću direktor Dražen Čvek. Vijećnici su za člana Skupštine Radija G. Polja imenovali predstavnika grada kao osnivača, a to je Zlatko Mađeruh.
Donijeli su odluku i o kapitalnoj pomoći Vodovodu G. Polje u iznosu 16.876,44 kn. Naime, iznos je namijenjen izmještanju  distributivnog plinovoda Veliki Zdenci – Grubišno Polje. radove je obavio distributer Darkom Daruvar, a koji su bili nužni za završetak izgradnje kanalizacijskog kolektora B s priključkom na postojeći kolektor u ulici Braće Radić i B5 u ulici 30. svibnja 1990. u G. Polju na sustavu odvodnje oborinskih i otpadnih voda zapadnog dijela naselja. Radovi nisu bili predviđeni troškovnikom pa nisu niti sufinancirani od strane Hrvatskih voda.
Svi učenici OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića po prvi puta će imati besplatne udžbenike koje im osigurava Grad G. Polje. Na školskim klupama početkom rujna čekat će ih udžbenici i radne bilježnice nakladnika Školske knjige iz Zagreba. Naime, od pristigle tri ponude za udžbenike i radne bilježnice za učenike nižih razreda i 8. razreda osnovne škole, jedino prihvatljiva i ujedno najpovoljnija je upravo ponuda Školske knjige i ona iznosi 187.700,90 kn s PDV-om. Isto se dogodilo i s ponudama za udžbenike učenika od petog do sedmog razreda. Također jedino prihvatljiva je ponuda Školske knjige s iznosom od 194.873,51 kn s PDV-om. To znači da će Grad iz gradskoga proračuna za ovu namjenu izdvojiti ukupno 382.574,41 kn s uključenim PDV-om. Svih 6 točaka vijećnici su prihvatili jednoglasno.