Objavljeno: 23/06/2014

Održana 8. sjednica Stalnog stručnog kolegija

Među mnogim nacrtima koje je donio i o kojima će svoju konačnu riječ dati Gradsko vijeće na sjednici narednoga ponedjeljka, je i nacrt izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2014. godinu.

/slika/vijesti/2014/664_x_495/06_23_kolegij.jpg

Danas je zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika. Među mnogim nacrtima koje je donio i o kojima će svoju konačnu riječ dati Gradsko vijeće na sjednici narednoga ponedjeljka, donijet je nacrt izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi, te nacrt plana gradnje komunalnih vodnih građevina, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada, te nacrt izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2014. godinu. Među nacrtima odluka o kojima će vijećati Gradski vijećnici su suglasnosti na izmjene i dopune financijskih planova Dječjega vrtića Tratinčice i Gradske knjižnice Mate Lovraka. Gradonačelnik je danas uz pomoć kolegija imenovao i organizacijski odbor 12. gospodarskoga sajma – sajma sira, te donio odluku o korištenju izložbeno-prodajnog prostora i cijeni ulaznica za 12. gospodarski sajam. Naime, i ove će godine izložbeni prostor biti besplatan, dok će ulaz na sajam kao i dosadašnjih godina biti tek deset kuna.(RGP)