Objavljeno: 05/10/2017

Održana zajednička vježba evakuacije u krugu gradilišta Energostatika

Cilj je bio zaposlenike upoznati kako sigurno postupati u slučaju požara, kako napustiti gradilište, ali i isto tako osigurati strojeve

/slika/vijesti/2017/2017_10/2017_10_664_x_495/171005_evakuacija_energos.jpg

Pod rotirajućim svjetlima i zvukom sirena, vozila žurnih službi – vatrogasaca, policije i hitne pomoći – danas su se u 10,30 sati sjurila u Zonu malog i srednjeg poduzetništva na gradilište tvrtke Energostatik. No, nije bila riječ ni o kakvom akcidentu, već o rutinskoj vježbi evakuacije. Naime, nakon što su u našemu gradu do sada provedene dvije vježbe evakuacije u kriznim situacijama, prva prije nekoliko godina u Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića, a nakon toga lani i u Gradskoj upravi, i ova današnja na gradilištu tvrtke Energostatik u Zoni malog i srednjeg poduzetništva je dio uobičajene rutine Državne uprave za zaštitu i spašavanje  u suradnji s nadležnim službama.
-Analizirajući potrebu ove smo godine odlučili da i ovakvi objekti i gradilišta uđu u program godišnjih vježbi područnoga ureda, dok su i tvrtka koja izvodi radove i investitor sami predložili da budu dio projekta. Napravljen je elaborat za vježbu evakuacije i gašenja požara. Cilj je bio zaposlenike upoznati kako sigurno postupati u slučaju požara, kako napustiti gradilište, ali i isto tako osigurati strojeve i sve drugo potrebno kako bi u slučaju akcidentnih situacija bili na sigurnom-rekao je Marijan Radoš, pročelnik bjelovarskog područnog ureda DUZS-a.
Laurent Sessa, voditelj gradilišta je rekao da na temelju iskustava koja je stekao na 14 gradilišta da su vježbe nužne i moraju biti redovito provođene, i više negoli zakonom određenih dva puta godišnje.-Naš interni pravilnik nalaže jedan puta u šest mjeseci. Ozljede su, nažalost, česte na gradilištima, i stoga poduzimamo sve kako bi zaštita bila na visokoj razini te da svi radnici budu spremni na sve situacije-rekao je L. Sessa. Tako je i bilo, u pola sata, koliko je vježba trajala, djelatnici tvrtke zajedno sa žurnim službama: vatrogascima, policijom i hitnom pomoći, demonstrirali su da na najsigurniji način mogu prebroditi hitna stanja u slučajevima akcidenata koji se mogu dogoditi u krugu postrojenja kakvo je Energostatikovo. (RGP)