Objavljeno: 18/10/2017

Po 6. puta u ovom mandatu zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće

Osim tema u aktualnom satu, Gradsko je vijeće raspravljalo o još šest točaka dnevnoga reda

/slika/vijesti/2017/2017_10/2017_10_664_x_495/171018_gradsko_vijece_6.jpg

Iako je preksinoćnja, 6. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća, trebala imati 16 točaka, korekcijom dnevnoga reda na samom početku za raspravu ih je ostalo šest. Naime, predsjednik vijeća Ivo Martinović je predložio, a vijeće prihvatilo, skidanje deset točaka koje su se odnosile na izvješće o radu Nadzornih odbora, izvješća o stanju društava za 2016. godinu, financijska izvješća za 2016. godinu, te izvješća neovisnog revizora o poslovanju Komunalca i Vodovoda Grubišno Polje, te na suglasnost na Izmjene i dopune ovogodišnjeg financijskog plana Komunalca i na suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine te tvrtke za 2017. godinu. Predsjednik vijeća I. Martinović je pojasnio da će o tim temama biti održana posebna sjednica, ali vijeća u ulozi skupštine tih dvaju gradskih trgovačkih društava.
U okviru aktualnog sata nezavisnog Dalibora Jurinu zanimalo je što se može napraviti po pitanju tranzita teških kamiona ponajviše iz Rumunjske, te izmjene tranzitnoga koridora. Zamjenik gradonačelnika Zlatko Pavičić pojasnio je kako je sigurnost građana na prvom redu, te da su već postavljeni semafori koji bi trebali smiriti promet u samom središtu, ali i da se uskoro gradonačelnik treba sastati s nadležnim ministrom s kojim će se o toj temi podrobnije razgovarati. Šandora Totha je zanimalo je li Grad financijski pomogao obnovu kosturnice i spomenika žrtava fašizma u središtu parka. Odgovoreno je da je još prije pet godina Grad Udruzi antifašističkih boraca i antifašista doznačio 12 000 kuna za obnovu, ali je novac Udruga tada potrošila za objavu knjige Rastka Pražića. Danijela Šoma je ukazala na potrebu uređenja parka u naseljima Donjoj i Gornjoj Rašenici, a Sebastijan Svat je predložio da se zbog njezine derutnosti prometnica od državne ceste D5 kroz Orlovac Zdenački prema Grbavcu uvrsti u program obnove u suradnji sa Županijom po modelu 50:50 posto, odnosno na način kako je obnovljena ona u Dapčevačkim Brđanima. Predsjednik vijeća I. Martinović je poručio kako će se uskoro pristupiti kreiranju prijedloga proračuna za narednu godinu, pa oporbi valja uložiti i amandman na tu temu, te će, bude li novca i taj projekt ući u proračun. Na samom početku sjednice u svojstvu novoga vijećnika prisegnuo je Željko Held, naslijedivši dotadašnjeg vijećnika Matu Mikloša s liste koalicije HSU-SU.
Na sjednici Gradsko je vijeće donijelo odluku o dodjeli javnih priznanja Grada za ovu godinu. Sukladno odluci bit će dodijeljeno pet javnih priznanja. Povelju počasnoga građanina Grad će dodijeliti doc.dr.sc. Siniši Šircu za nesebičan trud i zalaganje u projektima od velikog značaja za razvitak gospodarstva, te poseban doprinos za povećanje kvalitete života u Grubišnom Polju. Plaketa 4. studeni 1991. godine bit će uručena KTC-u d.d. radi izuzetnih poslovnih rezultata i ostvarene trajne vrijednosti u gospodarskom životu grada, te Cestama d.d. za velik doprinos unaprjeđivanju kvalitete življenja grada. Povelja Grada Grubišnoga Polja bit će dodijeljena grubišnopoljskim Mažoretkinjama za dugogodišnji rad, ostvarene rezultate i širenje ugleda grada u zemlji i svijetu, te Đurđici Marković, zbog, kako je navedeno, požrtvovnog djelovanja u gradu Grubišnom Polju te dobrodušnog svjedočenja svoje ljubavi prema Bogu i bližnjima. I ove godine, kao i nekoliko proteklih, neće biti dodijeljena nagrada za životno djelo. Javna gradska priznanja bit će dodijeljena 3. studenog na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća u povodu Dana grada.
Gradsko vijeće je zaključkom dalo suglasnost na Kriterije za vrednovanje i financiranje sportskih udruga Grada Grubišnoga Polja, potom suglasnost na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje za tekuću pedagošku godinu, kao i suglasnost na Kurikulum toga vrtića. U okviru sjednice je odabrana i najpovoljnija ponuda za izvođenje građevinskih radova na Multikulturalnom centru „Bilogora“ Grubišno Polje u svrhu povećanja energetske učinkovitosti građevine, odnosno na gradskoj zgradi bivšega Ureda obrane u Kolodvorskoj ulici, koji će biti vrijedni 562 053,75 kuna s PDV-om. Njima će uvelike biti povećana energetska učinkovitost te zgrade. Dopunom dnevnoga reda kao posljednja uvrštena je i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i ugovorom o koncesiji.