Objavljeno: 17/11/2014

Predstavljena vrijedna knjiga Grubišnopoljca prof. dr. sc. Vladimira Obradovića

Iako je znanstvenog karaktera, knjiga će biti odlično štivo nastavnicima, pedagozima, socijalnim radnicima, policajcima, a posebno roditeljima

/slika/vijesti/2014/2014_11/664_x_495/11_17_obradovic_knjiga.jpg

Protekloga petka u kinodvorani CIK-a predstavljena je knjiga Rizično delikventno kriminalno ponašanje, autora Grubišnopoljca prof. dr. Vlade Obradovića. Iako je znanstvenog karaktera, knjiga je sadržajno zanimljiva i široj publici, pa će biti odlično štivo nastavnicima, pedagozima, socijalnim radnicima, policajcima, a posebno roditeljima čiji potomci već ispoljavaju neke od oblika preddelinkventnog ponašanja. Knjiga je plod autorovog desetgodišnjeg istraživačkog rada gdje su prikazani rezultati i nalazi tri istraživanja rizičnog ponašanja, jednog istraživanja delikventnog ponašanja i tri - prema mišljenju autora -najzanimljivija istraživanja kriminalnog ponašanja.-I to vrlo osjetljivih tema od korupcije prometnih policajaca, do trgovine ženama, te na kraju ono što je u sferi naše kriminologije gotovo nezapamćeno prošlo: a to je da nitko nije dodirnuo područje ratnog zločina s obilježjem terorizma, a na ovom našem području se on izuzetno puno događao-kazao je V. Obradović.
Autor je bio osnivač, dekan i prodekan na Fakultetu kriminalističkih nauka u Zagrebu, te profesor predavač na Visokoj policijskoj školi MUP a RH, a po umirovljenju u Federaciji BiH pomaže osnivanju Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, ali i u svojstvu visiting profesora predaje Metodologiju kriminoloških istraživanja i  kriminalističkih ispitivanja. Ambasada SAD–a u BiH upućuje ga da drži predavanja rukovodstvu policije novosnovane države Kosovo. Organizacija UN  IOM predložila ga je za savjetnika CARDS programa borbe protiv organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Europi. U Zagrebu je sada angažiran kao profesor na Visokoj poslovnoj školi Libertas.
Knjigu su uz autora predstavili prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić, dr. sc. Ivica Poljak i prof. dr. sc. Radule Knežević, kao glavni urednik.(RGP)