Objavljeno: 03/12/2015

18. sjednica Stalnog stručnog kolegija gradonačelnika

Donijeto je desetak nacrta odluka i zaključaka, među kojima i onaj proračuna za 2016. godinu, o kojima će narednoga tjedna odlučivati Gradsko vijeće

/slika/vijesti/2015/2015_12/2015_12_664_x_495/151203_kolegij.jpg

Danas je zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika Zlatka Mađeruha. Osim Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice „Mato Lovrak“, te zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama knjižnice, kolegij je donio i nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za 2015. godinu.
Na dnevnom redu sjednice kolegija našli su se i nacrti Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, te tehničkoj kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu, te nacrt programa utroška sredstava šumskog doprinosa za slijedeću godinu. Gradonačelnik je uz pomoć kolegija donio nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za narednu godinu, te nacrt temeljnoga dokumenta Grada, proračuna za 2016. godinu. Donijet je i nacrt Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Grubišnoga Polja. O svim će nacrtima na slijedećoj sjednici raspravljati grubišnopoljsko Gradsko vijeće.
Gradonačelnik je danas uz pomoć Stalnog stručnog kolegija donio i odluku o reguliranju prava i obveza temeljem Ugovora o korištenju stipendija Grada Grubišnoga Polja.(RGP)