Objavljeno: 27/10/2015

26. sjednica grubišnopoljskog Gradskog vijeća

Vijećnici su među ostalim donijeli izmjene i dopune Proračuna Grada, te odluku o dodjeli javnih priznanja

/slika/vijesti/2015/2015_10/2015_10_664_x_495/151027_gradsko_vijece.jpg

Grubišnopoljski gradski vijećnici na sinoćnjoj su sjednici smanjili proračun Grada Grubišnoga Polja za 7 250 000 kuna, pa sada iznosi 22 milijuna kuna. Naime, među većim stavkama je izostanak prihoda od tri milijuna kuna ministarstva poljoprivrede. Vijećnici su izmijenili i program javnih potreba u kulturi, program utroška sredstava šumskoga doprinosa, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, te plan održavanja komunalne infrastrukture.
Prihvaćene su izmjene i dopune Financijskoga plana Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Dječjega vrtića Tratinčice, a ravnateljica potonjega je vijećnicima predočila i godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada i zatražila te dobila suglasnost Vijeća za Kurikulum Dječjega vrtića, te godišnji plan i program za ovu godinu.
Donijete su i III. Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja grada. Kako je pojašnjeno izmjenama se ponajprije pristupilo zbog izmjene namjene dijela građevinskog područja i granice obveze izrade urbanističkoga plana uređenja naselja Grubišnoga Polja, granica i namjene dijela građevinskoga područja naselja Velike Barne, Grbavca, Lončarice, Ivanova Sela, Male Dapčevice, te Velikih i Malih Zdenaca, te izmjena koje se odnose na trgovačke centre.
Na sinoćnjoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo i odluku o dodjeli javnih gradskih priznanja. Sukladno njoj na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća 4. studenog bit će dodijeljene četiri Plakete 4. studenog 1991. godine i četiri Povelje Grada Grubišnoga Polja. Plakete 4. studenog 1991. godine bit će uručene tvrtkama Agroproteinki i Bistri, kako je pojašnjeno radi izuzetnih poslovnih rezultata i ostvarene trajne vrijednosti u gospodarskom životu Grada, odnosno za velik doprinos u unaprjeđenju kvalitete življenja grada. Potom Jaruški Krčma za dugogodišnji rad i očuvanje kulturne baštine u Češkoj besedi Velikih i Malih Zdenaca, te Davoru Heroutu za naročit uspjeh u gospodarstvu. Povelja Grada bit će dodijeljena Iliji Pejiću za dugogodišnje djelovanje na utvrđivanju povijesnih činjenica i očuvanju knjižnične baštine područja grada, zboru župe sv. Josipa zbog požrtvovnog rada u župi i gradu, te dugogodišnje kulturno djelovanje i širenje ugleda grada. Povelja će biti dodijeljena i Stjepanu Kozoliću, dobrovoljnom darivatelju krvi za sto puta darovanu krv, te Stjepanu Bukovcu, za dugogodišnji sportski rad na području grada.
Gradsko vijeće je donijelo odluku o darovanju komunalne opreme Komunalcu d.o.o., odluku vezanu uz izradu Strateškoga razvojnog programa Grada, te odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada, sada usklađenu s novim Zakonom o ugostiteljstvu.
Donijeta je i odluka o izdvajanju djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje iz djelatnosti Komunalca, s osnivanjem novog trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti, te je donijeto rješenje o imenovanju Dijane Šeliš ravnateljicom Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.(RGP)