Objavljeno: 05/06/2015

Dario Kolarić jedini grubišnopoljski maturant glazbene škole

Nakon Maria Babića, Kolarić je drugi grubišnopoljski maturant GŠ Bruna Bjelinskog.

/slika/vijesti/2015/2015_06/2015_06_664_x_495/150605_kolaric.jpg

U daruvarskoj Glazbenoj školi Bruna Bjelinskog ove godine samo je dvoje maturanata. Jedan od njih je Grubišnopoljac Dario Kolarić, koji je u izložbeno-koncertnom prostoru Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman održao maturalni koncert. Objašnjavajući zašto je tako mali broj maturanata ravnateljica škole Vanda Cegledi navodi da je u toj generaciji općenito bilo manje upisanih učenika. Valja reći da učenici srednjih glazbenih škola osim program u klasičnim školama poput gimnazije ili nekog drugog, moraju i dodatan dio sati odrađivati u glazbenoj školi. To je naporno i fizički i financijski, posebice za grubišnopoljske učenike koji nastavu srednje glazbene ne mogu pohađati u grubišnopoljskom područnom odjelu, već u matičnoj školi u Daruvaru. Posvjedočio je to i D. Kolarić. Takav ritam školovanja je zasigurno jedan od momenata zbog kojih učenici nakon osnovne rjeđe upisuju i srednju glazbenu školu.
Nakon Marija Babića, koji je maturirao na gitari, Dario Kolarić je na tamburici drugi grubišnopoljski maturant te glazbene škole, koja u Grubišnom Polju svoj područni odjel ima od 2008. godine. Kako je rekao, Kolarić za sada nije odlučio hoće li uz studij u Virovitici nastaviti i visoko glazbeno obrazovanje, poput Babića koji studira gitaru na akademiji u Crnoj Gori.(RGP)