Objavljeno: 02/03/2016

Detaljnim snimanjem lokaliteta danas nastavljeni radovi na arheološkom nalazištu 'Obrovi'

Lokalitet je kao kulturno dobro ušao na listu preventivno zaštićenih lokaliteta, što je podloga za sve daljnje aktivnosti, odnosno sustavna arheološka istraživanja

/slika/vijesti/2016/2016_03/2016_03_664_x_495/160302_arheologija1.jpg

Danas su nastavljene aktivnosti na lokalitetu Obrovi, dijelu šume nedaleko Male Barne, na kojemu je otkriveno bogato arheološko nalazište koje upućuje na postojanje srednjovjekovnih građevina. Podsjetimo, da se na tom lokalitetu vrlo vjerojatno nalaze vrijedni arheološki ostaci srednjega vijeka shvatio je upravitelj grubišnopoljske šumarije Željko Kirinčić prilikom obilaska revira, te o svemu obavijestio dr. sc. Tatjanu Tkalčec, s Instituta za arheologiju. Ona je zajedno sa suradnicima potom obavila probna istraživanja kojima je potvrđeno da je riječ o vrlo vrijednom i zanimljivom arheološkom nalazištu na kojemu se na samo nekoliko stotina metara udaljenosti nalaze utvrda, groblje i crkva s kraja 15. odnosno početka 16. stoljeća.-Danas radimo detaljan snimak lokaliteta koji smo lani probno istraživali i koji su ušli u uži izbor u nešto što će za Grad Grubišno Polje predstavljati podlogu za prepoznatljivost srednjovjekovne kulturne baštine-kazala je dr. Tkalčec.
Arheologinja je kazala da se usporedno s tim istraživanjima provode i povijesna, kako bi se stvorila cjelovita priča o jednom vremenu, ljudima i životu koji se odvijao na tom prostoru, a koja je do sada bila nepoznata.-Na trodijelnoj je utvrdi zasigurno živio plemić, o čemu svjedoče i nalazi koje smo pronašli otvaranjem sondi. Još nismo identificirali o komu je riječ, ali dr. sc. Silvija Pisk s Filozofskog fakulteta u Zagrebu usporedo radi povijesnu analizu istražujući sve moguće izvore, pa se nadamo da ćemo uspjeti dobiti i nekakva imena vezana za ovaj grubišnopoljski kraj o kojemu se malo zna iz srednjovjekovnoga razdoblja-pojašnjava dr. Tkalčec.
Lokalitet je kao kulturno dobro ušao na listu preventivno zaštićenih lokaliteta, što je podloga za sve daljnje aktivnosti, odnosno sustavna arheološka istraživanja, pripremanje dokumentacije, rekognosiciranje još nekoliko sličnih lokaliteta koji će predstavljati temelj za prijavu na europske fondove. Time bi Grubišno Polje trebalo dobiti temelj po kojemu će biti prepoznatljiv.(RGP)