Objavljeno: 19/12/2014

Gradski proračun za 2015. godinu 27,5 milijuna kuna

Gradsko je vijeće posljednjim izmjenama i dopunama proračun za ovu godinu umanjilo za 5,2 milijuna kuna i iznosi 23 450 000 kuna.

/slika/vijesti/2014/2014_12/664_x_495/12_19_gradsko_vijece.jpg

27 500 000 kuna iznos je gradskog proračuna za slijedeću godinu koji je na sinoćnjoj sjednici usvojilo Gradsko vijeće. U sklopu njega je i 15 996 500 kuna vrijedan plan gradnje komunalnih vodnih građevina, 5 980 000 kuna vrijedan program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 1 215 000 kuna vrijedan program održavanja komunalne infrastrukture. U novom proračunu programima je za socijalnu skrb rezervirano 735 750 kuna, za kulturu 940 000 kuna, te za sport 560 000 kuna. Gradsko je vijeće donijelo i posljednje izmjene i dopune proračuna za ovu godinu. Prema njima, proračun je umanjen za 5,2 milijuna kuna i iznosi 23 450 000 kuna. Vijeće je dalo suglasnost na Statut Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, te izmjene i dopune financijskoga plana Komunalca za ovu godinu.  Donijeta je odluka o gradskim porezima, odluka o raspoređivanju sredstava za rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, te izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi. Odabrana je najpovoljnija ponuda za opskrbu električnom energijom, te je vijeće donijelo rješenje o imenovanju Marine Kamber ravnateljicom Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman na slijedeće četverogodišnje razdoblje.(RGP)