Objavljeno: 27/04/2016

GRADSKO VIJEĆE
Otvoren put formiranju Javne vatrogasne postrojbe u Grubišnom Polju

Određeno je to Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara, koje je revidiralo i podržalo Ministarstvo unutarnjih poslova

/slika/vijesti/2016/2016_04/2016_04_664_x_495/160427_gradsko_vijece.jpg

Sinoć je po 33. puta zasjedalo grubišnopoljsko Gradsko vijeće, koje je raspravljalo o 22 točke. Financijska izvješća za prošlu godinu podnijeli su čelnici odnosno predstavnici gradskih institucija i udruga: Matice umirovljenika, Vijeća češke i srpske nacionalne manjine, Dječjega vrtića Tratinčice, Gradske knjižnice Mato Lovrak, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Vijećnicima je prezentirano i izvješće o izvršenju gradskoga proračuna za 2015. godinu.-Ukupni prihodi i primici proračuna tijekom 2015. godine ostvareni su u iznosu od 21 146 067 kuna, a  rashodi i izdaci 20 829 472 kune. Vidljivo je da ostvaren višak proračunske godine od 316 595 kuna, no budući da je prenesen manjak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja i dalje ostaje manjak prihoda i primirtaka u slijedećem razdoblju u iznosu 806 391 kunu-pojasnila je Jasminka Meheš, pročelnica Upravnoga odjela za financije i javne prihode.
Vijećnici će prihvatili i analizu stanja sustava civilne zaštite grada u prošloj godini, plan razvoja sustave Civilne zaštite u ovoj godini, te smjernice za organizaciju i razvoj toga sustava za razdoblje od ove do 2019. godine. Prihvaćena je Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara, koja određuje da se u Grubišnom Polju formira Javna vatrogasna postrojba s 13 zaposlenih vatrogasaca. Tim stručnjaka koji je izrađivao reviziju zaključio je da se u pojedinim slučajevima, odnosno područjima grada, prelazi strukovno preporučenih 15 minuta za dolazak na mjesto požarišta od dojave, te je predložilo osnivanje Javne vatrogasne postrojbe. Pročelnica Stručne službe Marija Jungić pojasnila je da bi se do trenutka osnivanja morao primjenjivati prethodni plan prema kojemu će i dalje JVP Daruvara biti odgovorna za zaprimanje poziva a grubišnopoljski DVD će biti ispomoć. Time je i službeno otvoren put njezinom formiranju.
Gradsko je vijeće na temelju pristiglih kandidatura u okviru javnoga poziva izabralo i novi sastav Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja. U njega ulaze Alen Kanjka, Franjo Lukenda, Emina Maronić, Hrvoje Mesar i Ivan Kubišta, te njihovi zamjenici Matej Lukenda, Matija Heršil, Marin Babić, Marko Orct i Krunoslav Vuk. (RGP)