Objavljeno: 01/04/2015

GRADSKO VIJEĆE
Mogućnost za posao u javnim radovima imat će 50 nezaposlenih

Sinoć je održana 21. sjednica aktualnog saziva Gradskog vijeća Grubišnoga Polja

/slika/vijesti/2015/2015_04/2015_04_664_x_495/150401_gradsko_vijece.jpg

50 će Grubišnopoljaca od 2. svibnja dobiti mogućnost šest mjesečnog zapošljavanja u okviru dva programa javnih radova. Odlučilo je tako na sinoćnjoj sjednici grubišnopoljsko Gradsko vijeće. U okviru programa „Za dugotrajno nezaposlene“ posao će biti osiguran za 40, a u sklopu programa „Za dugotrajno nezaposlene osobe romske nacionalne manjine“ 10 osoba. Programom za Rome planirano je uređenje javnih površina: od nogostupa, zemljanih radova i sijanja travnih smjesa i hortikulturnog uređenje. Hrvatski zavod za zapošljavanje bi financirao bruto plaću za 10 radnika tijekom šest mjeseci u iznosu od 213 216,60 kuna, a materijalni troškovi Grada za provedbu toga programa iznosili bi 7600 kuna-pojasnio je na sjednici Branko Kašić, voditelj Programa javnih radova.
I 40 zaposlenih u okviru drugo programa „Za dugotrajno nezaposlene“ također će raditi na uređenju javnih površina i okoliša, ali i na uređenju nerazvrstanih cesta, poljskih putova, jaraka i cijevnih propusta, potom na održavanju dječjih igrališta i mjesnih domova na području grada.
Među 40 osoba će se naći one iz četiri ciljane skupine nezaposlenih. U prvoj su osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, obiteljskoga nasilja, mladi koji su napustili domove i udomiteljske obitelji i odgojne zavode, liječeni i ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne i Romi. Poto m su u toj skupini nezaposleni bez i sa završenom srednjom školom, te stariji od 50 godina.
-Sukladno planu plaća za tih 40 osoba tijekom šest mjeseci iznosit će 852 878,40 kuna, a materijalni troškovi Grada za provedbu programa su 23 200 kuna. Kao i do sada Program će biti realizirani uz suradnji s partnerima Komunalcem i Srednjom školom Bartola Kašića-istaknuo je B. Kašić.
Na dnevnom redu sinoćnje sjednice Gradskog vijeća bila su Financijska izvješća gradskih ustanova Dječjeg vrtića Tratinčice, Gradske knjižnice 'Mato Lovrak' i Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za prošlu godinu, koja su podnijele ravnateljice Biljana Karakaš, Marina Kamber i Ivana Ledić, kao i izvješća o radu CIK-a i Gradske knjižnice. Prihvaćen je i Financijski plan Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, te je dana suglasnost Programu rada i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Centra, koje je vijećnicima prezentirala privremena ravnateljica Dijana Šeliš.
Vijećnici su prihvatili i Izvješće neovisnog revizora koji je revidirao poslovanje Komunalca, te Izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu prošle godine. Na dnevnom redu je bilo i donošenje Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, te Smjernice za organizaciju i razvoj toga sustava, koje Grad sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju mora donijeti svake godine.
Među dvadeset i jednom točkom bila su i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja te infrastrukture na području grada u prošloj godini, te je donijeta i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Zonama malog i srednjeg poduzetništva u vlasništvu Grada.
Prihvaćeno je i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za prošlu godinu, te Izvješće od radu komunalnoga redara za prošlu godinu.(RGP)