Objavljeno: 19/08/2015

Nje bilo primjedbi na prijedlog III Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja grada

Izmjene se prije svega odnose na promjenu namjene građevinskoga zemljišta u Grubišnom Polju, te izmjenu granica građevinskih područja u naseljima Veliki Zdenci, Mali Zdenci, Grbavac, Lončarica, Ivanovo Selo, Mala Dapčevica i Velika Barna

/slika/vijesti/2015/2015_08/2015_08_664_x_495/150819_javno_izlaganje.jpg

U gradskoj vijećnici je održano javno izlaganje u okviru Javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja.-Izmjene se prije svega odnose na promjenu namjene građevinskoga zemljišta u Grubišnom Polju, jer pregovaramo s jednom tvrtkom koja bi u Grubišnom Polju otvorila trgovački centar. Osim toga, mijenjane su granice građevinskih područja u naseljima Veliki Zdenci, Mali Zdenci, Grbavac, Lončarica, Ivanovo Selo, Mala Dapčevica i Velika Barna-pojasnio je Željko Margeta, gradski pročelnik za stambeno komunalne poslove i uređenje prostora dodajući da je još lani Gradsko vijeće donijelo odluku o III. izmjenama Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja.
Mali Zdenci su zanimljivi zbog vodotornja, koji nije u građevinskom području i koje je u vlasništvu Republike Hrvatske.-Promjenom građevinskih područja zemljište ćemo vratiti u posjed Grada. Nadalje, u Ivanovu Selu, primjerice, idemo u proširenje groblja i gradnju mrtvačnice, pa i to zemljište, koje je jednim dijelom bilo u vlasništvu RH, a dio smo imovinsko-pravno riješili s jednom fizičkom osobom, stavljamo u građevinsko područje-ističe pročelnik.
Margeta svjedoči da je do sada bilo nekoliko prijedloga i primjedbi, a za vrijeme javne rasprave od 6. kolovoza do jučerašnjega izlaganja ih nije bilo. Naime, elaborat prijedloga izmjena i dopuna prostornoga plana uređenja grada dostupan je do sutra, a predstavnici javnopravnih tijela i ostali sudionici mogli su od 6. kolovoza dostaviti pismena očitovanja nositelju izrade, odnosno upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena.
Na javnom izlaganju bili su predstavnici Hrvatskih cesta i tvrtke koja pokazuje interes za otvaranjem trgovačkog centra. Oni nisu imali primjedbe na prijedlog III. Izmjena dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Grubišnoga Polja koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije.(RGP)