Objavljeno: 28/11/2014

Održano javno izlaganje o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole

Stručna podloga je dokument koji daje snimku stanja grubišnopoljskog odlagalištai temelj je za ishođenje okolišne dozvole

/slika/vijesti/2014/2014_11/664_x_495/11_28_strucna_podloga_javna.jpg

Danas je u gradskoj vijećnici održano javno izlaganje o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac u Grubišnom Polju. Na javnom izlaganju, koje su provele Katarina Čović Fornažar i Suzana Mrkoci, predstavnice zagrebačke tvrtke IPZ Uniprojekt Terra koja je izradila stručnu podlogu, bio je i koordinator izlaganja Mirko Dragičević, djelatnik Upravnoga odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije. Pojasnio što je stručna podloga.-To je dokument koji daje snimku stanja grubišnopoljskog odlagališta prema kojem će, nakon provedene procedure u kojoj javnost može dati određene, primjedbe, prijedloge i mišljenja, ministarstvo Zaštite okoliša i prostornog uređenja donijeti rješenje o okolišnoj dozvoli-rekao je M. Dragičević.  A okolišna dozvola je dokument kojim se dozvoljava rad, primjerice, industrijskog postrojenja, farme ili odlagališta, koje ima ili može imati značajan utjecaj na okoliš. Okolišnom dozvolom osigurava se cjelovit pristup sprječavanju i nadzoru onečišćenja, visoka razina zaštite okoliša uz primjenu  najboljih raspoloživih tehnika, te se propisuju uvjeti za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša. No, put do okolišne dozvole nije lak niti kratak, kazao je Dragičević.-Put zahtjeva dosta rasprava, izlaganja, prikaza stanja i tim će se rješenjem na kraju odrediti radnje kojima će komunalna tvrtka morati pratiti i nadzirati stanje okoliša na tom odlagalištu-rekao je kordinator. No, kako se čulo tijekom javnog izlaganja, još niti jedno gradsko odlagalište otpada u Hrvatskoj nije dobilo okolišnu dozvolu. Osim predstavnika izrađivača stručne podloga, koordinatora, te predstavnika Grada i Komunalca pročelnika Željka Margete i Senke Petrović Jorge, današnjem javnom izlaganju nije se odazvao nitko od građana i gradskih tvrtki, društava ili udruga.(RGP)