Objavljeno: 21/01/2016

Po 19. puta zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika

Na sjednici je rečeno i da je završen natječaj za imenovanjem novog javnog bilježnika, kojeg treba imenovati ministar pravosuđa

/slika/vijesti/2016/2016_01/2016_01_664_x_495/160121_kolegij.jpg

Danas je po 19. puta u ovom mandatu zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika. Na dnevnom redu sjednice bilo je desetak prijedloga odluka koje su upućene na raspravu Gradskom vijeću. Među njima su ovogodišnji financijski planovi Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman i Dječjega vrtića Tratinčice, te programi rada Centra za pomoć i Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za ovu godinu.
Nakon rasprave su i izmjene i dopune financijskoga plana za prošlu, te izmjene i dopune lanjskoga plana nabave dugotrajne imovine Komunalca upućene na konačnu odluku Gradskom vijeću.
Na kolegiju je donijeta i informacija o postupku javne nabave vage za potrebe odlagališta komunalnog otpada, te postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom na području grada, koji su još u tijeku. Gradonačelnik je donio i odluku o visini naknade za korištenje mjesnih odbora mjesnih domova na području grada.
U aktualnom satu kolegija postavljeno je i pitanje oko imenovanja javnog bilježnika u Grubišnom Polju. Tajnica Gradskog vijeća i pročelnica Stručne službe Marija Jungić kazala je da je natječaj proveden, te da je sada na potezu Ministarstvo pravosuđa, odnosno ministar, koji treba imenovati javnog bilježnika. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je istaknuo kako Grad ima spremna dva prostora koja može ponuditi budućem javnom bilježniku.(RGP)