Objavljeno: 19/04/2016

Po 21. puta u ovom mandatu zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika

Veći dio dnevnoga reda činili su nacrti odluka o kojima će na slijedećoj sjednici raspravljati grubišnopoljsko Gradsko vijeće.

/slika/vijesti/2016/2016_04/2016_04_664_x_495/160419_kolegij.jpg

Danas je po 21. puta u ovom mandatu zasjedao Stalni stručni kolegij gradonačelnika Zlatka Mađeruha. Na dnevnom redu sjednice osim izvješća načelnika grubišnopoljske policijske postaje Marija Novalića o stanju sigurnosti na području grada u prošloj godini, našao se niz nacrta odluka o kojima će na slijedećoj sjednici raspravljati Gradsko vijeće.
One koje ne trebaju potvrdu Vijeća je prihvaćanje ponude za izradu izmjene glavnog elektrotehničkog projekta Zone III malog i srednjeg poduzetništva, odluka o nabavi prijenosnog računala i odluka o stimulaciji odstrela predatora. Gradonačelnik Mađeruh je, naime, pojasnio da osim glodavaca, najezda kojih se suzbija redovitom deratizacijom, bjesnoću šire i lisice, pa grad s 50 kuna po životinji stimulira njihov odstrel. Do sada je na području kojim gospodari LD Bilogora odstrijeljeno 120 lisica, a prema novom pravilu nakon odstrela lovci moraju cijelu životinju donijeti u veterinarsku ambulantu koja ju upućuje dalje na analizu. Gradonačelnik Mađeruh je kazao i da je na našem području sve više i čagljeva, koji stvaraju štetu, posebice u lovištima o kojima koncesionari vode malo brige.
Kolegij je raspravljao i o zahtjevu za produženjem roka za ispunjenje obveza iz Ugovora o korištenju stipendije, te zamolbi za dodjelu prostora Udruzi osoba s invaliditetom Grubišno Polje. Ta je Udruga zatražila adekvatan prostor za rad kako bi skore projekte mogla kandidirati na vanjske izvore financiranja.
Na sjednici Stalnog stručnog kolegija se govorilo i o izrađenoj Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara za područje Grubišnoga Polja. Tim je dokumentima predviđeno potreba osnivanja Javne vatrogasne postrojbe s 13 djelatnika, budući da se uz profesionalnu zaštitu uz pomoć JVP-a Daruvara vrlo teško može ispuniti zakonski okvir od 15 minuta predviđenih za dolazak na požarište. Dodatan argument za osnivanje JVP-a su i plinska polja nadomak Grubišnoga Polja.
Grad je odlučio da će u suradnji s Centrom za socijalnu skrb koristiti rad za opće dobro radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade na području grada. Naime, na raspolaganju je 103 radno li djelomice radno sposobnih korisnika koji bi sukladno zakonu mogli obavljati brojne poslove na području grada.
Razgovaralo se i o mogućnostima provođenja zajedničkoga turističko, kulturno, gastronomskoga projekta s prijateljskim gradom Sellyem, vrijednog čak 150 do 300 tisuća eura. Iako bi Grad u njemu trebao sudjelovati s 15 posto iznosa, ocijenjeno je kako se za sada ipak neće ulaziti taj projekt koji je predložio grad Sellye.
Na sjednici je objelodanjeno i da je imenovana nova grubišnopoljska javna bilježnica. Sukladno odluci ministra pravosuđa između troje kandidata imenovana je Garešničanka Nataša Kranjec, koja je danas i posjetila gradonačelnika kako bi između ostaloga razgovarali i o prostoru za rad.(RGP)