Objavljeno: 04/11/2015

Ponos i zahvala braniteljima, veliki napori u razvoju i boljitku grada

Gradonačelnik u povodu Dana grada

/slika/vijesti/2015/2015_11/2015_10_664_x_495/151104_gradonacelnik.jpg

Poštovane sugrađanke i sugrađani, štovani branitelji !

Danas, na dan oslobođenja grada Grubišnoga Polja, nadahnuti smo ponosom što pripadamo svome gradu kao dijelu jedinstvene i nedjeljive Republike Hrvatske.
Trenutak je to kada se prisjećamo onih koji danas više nisu s nama, ali i prilika da se zahvalimo svim braniteljima na poklonu koji danas slavimo kao Dan grada.
Slavlje i ponos nameću prije svega obaveze koje ova Gradska uprava nastoji ostvariti pa je posve logično da se napravi svojevrsna bilanca proteklog razdoblja, da se nabroji barem dio onog što je učinjeno, što se čini ili se planira učiniti služeći našim građanima.

Svi radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda u naselju Orlovac Zdenački privedeni su kraju, a tijekom listopada ishođena je uporabna dozvola.
Trošak izgradnje pročistača otpadnih voda iznosi  oko 10 milijuna kuna, od čega je 7,3 milijuna bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPARD, a ostatak sufinancira Grad.
Dovršeni su radovi i na izgradnji retencijskog bazena. investicija u vrijednosti 535 tisuća kuna sufinancirana je sredstvima Hrvatskih voda u iznosu 90 posto.
Izgradnjom pročištača i retencijskog bazena riješeno je zbrinjavanje otpadnih voda što je preduvjet za razvoj gospodarstva i povećanje kvalitete života stanovnika grada.

Rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci, investicija je koju provodimo preko Bjelovarsko-bilogorskih voda. Vrijednosti je oko 5,3 milijuna kuna, od kojih Hrvatske vode sufinanciraju 90 posto, a ostatak od 10% sufinanciraju Grubišno Polje te Gradovi Daruvar i Garešnica, Općine Končanica, Dežanovac i Hercegovac, radi zajedničkog interesa za sigurnu i kvalitetnu opskrbu pitkom vodom. Time će Grad Grubišno Polje postati važno vodoopskrbno distributivno središte.

Poradi ispunjenja zakonskih obveza o odvojenom sakupljanju komunalnog i korisnog otpada, Grad je nastavio aktivnosti: nabavljena je komunalna oprema i specijalno komunalno vozilo ukupne vrijednosti  oko 1,6 milijuna kuna, uz 80 postotnu financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kante i kontejnere za potrebe građana, uz financijsku potporu Fonda, sufinancirao je Grad Grubišno Polje, kako bi to za naše građane bilo potpuno besplatno.
Kada ovdje spomenemo uređeno odlagalište komunalnog otpada, uređeno regionalno sabiralište animalnog otpada onda možemo konstatirati da Grubišno Polje već sada zadovoljava visoke ekološke standarde.

U grubišnopoljskim Zonama malog i srednjeg poduzetništva u završnoj fazi je izgradnja pogona  koogeneracijskog postrojenja od 0,5 mw tvrtke Energijainvest, a Obrt Royal iz Grubišnoga Polja intenzivno radi na gradnji pogona za obradu kamena.
Očekujemo da će uskoro početi izgradnja dviju većih energana, jedna 5 mw na šumsku sječku, a druga 1 mw na bioplin.

Projekt stavljanja u funkciju Poduzetničkog inkubatora vrijedan je oko milijun kuna, a sufinanciran je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu oko 550 tisuća kuna. Ovom investicijom spašen je jedan objekt od propadanja i stavljen u funkciju gospodarstva. Putem inkubatora pruža se pomoć poduzetnicima početnicima u pokretanju vlastitog poduzeća, ali i postojećim poslovnim subjektima u poboljšanju poslovnog procesa, s naglaskom na korištenje bespovratnih sredstva strukturnih i kohezijskih fondova.
Cilj nam je spriječiti odljev radno sposobnog stanovništva te raditi na povećanju broja zaposlenih, a ne fiktivno smanjivati stopu nezaposlenih.

Iako Grad nema puno nadležnosti u poljoprivredi, za Grubišno Polje ona je itekako važna jer se velik dio gospodarske aktivnosti odnosi baš na tu granu.
Razvoj poljoprivrede je uvjetovan plodnim poljoprivrednim zemljištem, pogodnim klimatskim uvjetima, ali i jednom dugom tradicijom našega sela. Upravo zbog toga Grad je raznim mjerama sufinancirao poljoprivrednike, ali i osigurao im tehničku pomoć u programu ruralnog razvoja.
Grad stremi osigurati preduvjete za razvitak i ostalih grana poljoprivrede među kojima je voćarstvo. Znatan je udio nasada lijeske i oraha na našem području. Stoga smo ove godine uspostavili čvrste kontakte s jednim od najvećih svjetskih otkupljivača i nastojimo da Grubišno Polje postane regionalni bazen za proizvodnju i otkup orašastog voća.

Gospodarski sajam je važna manifestacija za naš kraj. Prilika je to za razvijanje poslovne mreže, ali i za uspostavljanje novih poslovnih suradnji. Već sam spomenuo našu tradiciju bavljenja poljoprivredom, s najvažnijom  djelatnosti mljekarstvom.
Gospodarski sajam - sajam sira ima za zadatak skrenuti pozornost šire zajednice na stratešku važnost podupiranja poljoprivrede, stvaranja preduvjeta za njen opstanak i održivi razvoj našega sela.

Punih 12 godina Grad pomaže mlade obitelji sustavnom pomoći za svako novorođeno dijete u iznosu 1.000 za prvo, 2.000 za drugo i po 3.000 za treće i svako slijedeće dijete. Grad ima titulu prijatelja djece, a ovim putem pozdravljam svog kolegu dječjeg gradonačelnika Adama Delića koji je imao priliku upoznati vas s vođenjem gradske politike prema najmlađim sugrađanima. Sustavno se ulaže i u školstvo, a ne zaboravljamo niti studente koje redovito financijski potpomažemo kako bi naša djeca stekla što veće obrazovanje i bili što konkurentniji na tržištu rada.

O  dugotrajno nezaposlenim osobama vodimo brigu kroz Program javnih radova u kojem je trenutno zaposleno 50 radnika na razdoblje od šest mjeseci. Za istu namjenu je iz državnog proračuna povučeno više od 1,1 milijuna kuna. Iako Grad mora uložiti znatne napore u logističku potporu  za izvođenje ovog projekta, te utrošiti nemali dio financijskih sredstava za nabavu opreme i sredstava za rad, mora se imati na umu da 50 obitelji na taj način nađe svoj izvor prihoda makar  i na određeno vrijeme, a iza sebe s ponosom mogu reći: „ovo smo mi uredili“.

Briga za starije osobe tradicija je našega grada, o kojima već 9 godina brinu  djelatnici Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja. Manji dio usluga pomoći u kući osigurano je putem Ministarstva socijalne politike i mladih koje je tim putem pokazalo nemar za naše najstarije sugrađane.  Troškove za veći dio usluga ugovorom se obvezala snositi Bjelovarsko-bilogorska županija.  Najveći dio troška tu ipak još uvijek snosi Grad Grubišno Polje kao osnivač ustanove socijalne skrbi. Nadgradnju istom projektu dao je projekt Bjelovarsko-bilogorske županije pod nazivom „Pletenica života“ vrijednosti oko 1.1 milijuna kuna, zajedno sa Općinama Velikioga Grđevca, Velikoga Trojstva. I Grad Grubišno Polje participira u istom te koristim priliku zahvaliti se našoj Županiji na brizi za naše najstarije sugrađane.

U završnoj je fazi izrada Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja 2015.-2020., za koji očekujemo da će se financirati putem europskog fonda za ruralni razvoj. Podatak da trenutno izrađujemo strategiju razvoja dokaz je da Grad ne razvijamo stihijski već naprotiv; strateški, promišljeno i odgovorno. Mi imamo jasne ciljeve i viziju naše budućnosti, političku snagu i volju za njihovo ostvarenje.

Ovo je dan kada Grad svojim sugrađanima daje do znanja da cijeni njihov trud i napor za boljitak svog grada, kada ga prepoznaje i nagrađuje. Stoga upućujem čestitke dobitnicima javnih priznanja.

Svjesni činjenice da se nikada nećemo moći odužiti gradu koji nam je dao svoju pripadnost, danas i uvijek imamo razloge za slavlje i ponos što mu pripadamo.

Sretan Vam dan grada !

Vaš gradonačelnik Zlatko Mađeruh.