Objavljeno: 22/01/2016

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem treba vratiti JLS-u

Grad je APZ-u predložio natječaj s četiri tehnološke cjeline za isto toliko ugovora, a APZ je napravila čak 64 ugovora, pojašnjava pročelnik Ivica Ahac.

/slika/vijesti/2016/2016_01/2016_01_664_x_495/160122_ugovori_zemljiste.jpg

Nakon provedena 2 javna natječaja, objavljenih u listopadu i prosincu 2014. godine, Agencija za poljoprivredno zemljište dostavila je prve ugovore za dugogodišnji zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
Sklopljeno je 64 ugovora sa 3 fizičke osobe za ukupno 68 ha. Dakle, ovdje prosjek ispada nešto malo više od 1 ha po ugovoru. Ugovor sklopljen sa najmanjom površinom je za svega 216 m2, dok je najmanja cijena godišnje zakupnine po ugovoru 6 kn. Ovo napominjemo da će netko u idućih 50 godina zakupaca morati za svaku godinu zaduživati, plaćati i pratiti stanje zakupa za navedeni iznos. Ugovor sklopljen sa najvećom površinom iznosi 6,68 ha sa godišnjom zakupninom od 5.320,00 kn. Za ove ugovore Grad Grubišno Polje dostavio je zahtjeve prema APZ u siječnju 2014. gdje je predložio da se javni natječaj objavi za 4 tehnološke cjeline i da u konačnici budu sklopljena 4 ugovora umjesto gore navedena 64 kako je to sprovela APZ. Uz navedeno radi se o relativno lošem i obraslom poljoprivrednom zemljištu u k.o. Velika Barna i k.o. Mala Jasenovača te jednoj parceli u k.o. Grubišno Polje za koje je bila zainteresirana po jedna fizička osoba koja se je tako i javila na javni natječaj.
Uskoro očekujemo da ćemo iz gore navedenih javnih natječaja dobiti još 19 ugovora u k.o. Dapčevica za površinu od 17 ha sklopljenih sa 1 pravnom osobom. I ovdje smo predlagali da ova površina bude 1 tehnološka cjelina i 1 ugovor, međutim APZ je napravio po svom.
Grad Grubišno Polje i dalje redovno zaprima i prosljeđuje zahtjeve za raspisivanjem novih javnih natječaja ali od 01. svibnja 2014. APZ nije objavila niti jedan natječaj. Od tada do danas APZ uputili smo 105 zahtjeva za 561 ha poljoprivrednog zemljišta koji čekaju na objavljivanje i daljnju proceduru.
Dakle u zadnje 4 godine od kada je APZ preuzela raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem sklopljeno je ugovora o zakupu za svega 68 ha ili prosječno 17 ha po godini.
Uz navedeno APZ je u 2013. i 2015. godini u suradnji sa Gradom sklopila još 43 Ugovora o privremenom korištenju za 143 ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Ovdje se radi o poljoprivrednom zemljišta za koje je istekao važeći zakup i isti je produžen bez da se je provodio postupak javnog natječaja i gdje su JLS odradile većinu posla.
U ranijem periodu, dok su državnim poljoprivrednim zemljištem raspolagale JLS, odnosno od 2005. do 2012. godine Grad Grubišno Polje proveo je slijedeći broj javnih natječaja:
6 javnih natječaja za prodaju gdje je sklopljeno 152 kupoprodajna ugovora za 749 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno u prosjeku je to bilo 107 ha godišnje,
- 9 javnih natječaja za zakup gdje je sklopljeno 115 ugovora o zakupu za 739 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno u prosjeku je to bilo 105 ha godišnje.

Uz to napominjem da je kod provedbe svakog od ovih natječaja ishođena suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i na svaki ugovor je dalo mišljenje Županijsko državno odvjetništvo.
Iz gore navedenoga, a slične su situacije i u drugim JLS, proizlazi da je prebacivanje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sa JLS na APZ potpuni promašaj i nadamo se da će se nešto u tom pogledu uskoro promijeniti.

Pročelnik za gospodarstvo
Ivica Ahac