Objavljeno: 22/12/2015

Smanjenjem od pola milijuna kuna ovogodišnji proračun iznosi 21,5 milijuna kuna

Sinoć održana posljednja sjednica Gradskoga vijeća u ovoj godini

/slika/vijesti/2015/2015_12/2015_12_664_x_495/151222_gradsko_vijece.jpg

Na sinoćnjoj, posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, grubišnopoljsko Gradsko vijeće izmijenilo je i dopunilo proračun Grada za ovu godinu. Smanjenjem od pola milijuna kuna proračun je poprimio konačan iznos od 21 500 000 kuna. Kako je pojasnila gradska pročelnica za financije i javne prihode Jasminka Meheš najznačajnije smanjenje odnosi se na zaduživanje. Naime, investicija IPARD u pročistač otpadnih voda je gotova, pa je u tom slučaju smanjenje od 410 000 kuna, dok je smanjenje od 130 000 kuna na ime izostanka nabavke vage za reciklažno dvorište, koja će biti nabavljena u ovoj godini. Preostala razlika je produkt neznatnih preraspodjela unutar stavaka proračuna, pojasnila je pročelnica.
Vijećnici su izmijenili i dopunili programe javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, te program utroška sredstava šumskoga doprinosa za ovu godinu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjen je za 156 000 kuna i sada iznosi 1 956 000 kuna, dok plan gradnje komunalnih vodnih građevina, smanjen za 410 000 kuna, sada iznosi 8 014 200 kuna. Program odražavanja komunalne infrastrukture uvećan za 15 000 kuna iznosi 1,2 milijuna kuna.
Vijeće je odlučilo osnovati i takozvani Mobilni tim prema projektu 'Pletenica života', koji Grad provodi u partnerstvu s Bjelovarsko-bilogorskoj županijom. U sklopu toga tima bit će zaposlene dvije njegovateljice i jedna dječja njegovateljica na rok od devet mjeseci, koji će brinuti o nepokretnim, starim i oboljelim ovisnim članovima obitelji.
Odlukom Vijeća grubišnopoljskom je Komunalcu na upravljanje dan pročistač otpadnih voda, dok je donijeta i odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja.
Vijećnici su donijeli i odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu, odluku o isplati subvencije Radiju Grubišno Polje, te su dali suglasnost na izmjene i dopune financijskog plana Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ za 2015. godinu, suglasnost na financijski plan, te program rada knjižnice za 2016. godinu.(RGP)