Objavljeno: 03/12/2014

Svi se moramo potruditi da se osobe s invaliditetom integriraju u društvo

Udrugu za promicanje inkluzije posjetila je predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović

/slika/vijesti/2014/2014_12/664_x_495/12_03_kolinda_1.jpg

Još jedan je Međunarodni dan osoba s invaliditetom protekao uz tužnu činjenicu da te osobe u Hrvatskoj najviše pate jer ne mogu naći zaposlenje. Dok je situacija po pitanju zapošljavanja za - uvjetno rečeno - zdrave osobe potpuno neprihvatljiva, dodatnu diskriminaciju doživljavaju osobe s invaliditetom. Dade se to iščitati iz razgovora s nekolicinom njih. Grubišnopoljac Deni Černi, poznati atletičar, član hrvatske reprezentacije, kaže da je odaslao već desetke zamolbi-Na koje nisam dobio niti jedan odgovor. Iako postoje zakonske odredbe da se u pojedinim tvrtkama mora zaposliti i određeni postotak osoba s invaliditetom, rijetko se tko toga drži-kaže D. Černi. Iako je danas situacija nešto bolje negoli je bila prije pet godina, Černijev kolega Josip Zima ističe da ljudi još uvijek imaju podosta predrasuda prema osobama s invaliditetom.-I danas 'na prvu' neki ljudi čudno reagiraju kada me vide. No, naravno, situacija se mijenja nakon što se upoznamo. Ipak živimo u 21. stoljeću i očekivano je da ljudi ipak budu više informirani i tolerantni prema osobama s invaliditetom-kaže J. Zima.

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović danas boraveći u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obišla je upravo dvije ustanove koje se brinu o osobama s invaliditetom, odnosno intelektualnim poteškoćama: Zaštitnu radionicu Suvenir Arbor Vitae u Siraču, u kojoj je zaposleno nekoliko Grubišnopoljaca, te Udrugu za promicanje Inkluzije. Pohvalivši rad udruge apelirala je da svatko – od vlade, preko ostalih državnih i lokalnih institucija pa do svih građana - učini sve što je u njihovoj moći kako bi se osobe koje imaju bilo kakvih poteškoća integrirale u normalan život, u kojemu osobama s invaliditetom i onima s intelektualnim poteškoćama treba osigurati obrazovanje.-Mislim da je kod nas obrazovni sustav još uvijek previše zatvoren prema osobama s poteškoćama u razvoju ili s invaliditetom. Treba ga otvoriti, raditi s lokalnim sredinama kako bi se te osobe potpuno integrirale. To će rezultirati normalnim pristupom da te osobe polaze normalno šđkolovanje uz asistente i pomoć ovisno o vrsti poteškoća-kazala je.

Predsjednička kandidatkinja se osvrnula i na poreznu politiku prema lokalnim samoupravama, kojima su u posljednje dvije godine prenijete neke obveze, ali primaju umanjena sredstva iz državnog proračuna. Kazala je da se zalaže za funkcionalnu decentralizaciju u kojoj se prema principu koji vrijedi u EU što više funkcija prenosi na lokalnu zajednicu.-Ali to mora pratiti i fiskalna decentralizacija, što znači da se odgovarajućom praraspodjelom poreza i prihoda mora osigurati lokanim zajednicama da mogu financirati aktivnosrti koje se provode i prenose se s državne na lokalnu razinu-rekla je K. Grabar-Kitarović.(RGP)