Objavljeno: 17/12/2015

Učili kako izraditi logičke matrice i kako popuniti projektnu aplikaciju

Edukaciju je u organizaciji Podravske banke održala Tatjana Tihomirović

/slika/vijesti/2015/2015_11/2015_10_664_x_495/151103_zastava_grada.jpg

U organizaciji Podravske banke u gradskoj je vijećnici održana edukacija za predstavnike Grada Grubišnog Polja, javnih tvrtki, udruga, te prijateljskih općina i gradova na temu upravljanje projektnim ciklusom. Predavačica Tatjana Tihomirović polaznike je educirala kako izraditi logičku matrice projekta, te kako izraditi projektnu aplikaciju. Dok izrada logičke matrice projekta razvija konkretne projektne ideje, kombinira teoriju s praktičnim radom na projektnim primjerima, izrada projektne aplikacije obuhvaća nastavak praktičnog rada na konkretnim primjerima, povezivanje preliminarne faze analize i logičke matrice s projektnom aplikacijom. Jučer završena edukacija trajala je tri dana.(RGP)