Objavljeno: 09/03/2018

LAG BILOGORA-PAPUK DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za područje gradova :Grubišno Polje i Daruvar te općina :Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA