Objavljeno: 18/03/2019

JAVNI POZIV za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

 

Javni poziv za subvencioniranje mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2019.

M Prijavni obrazac   DOC   PDF

Odluka potpore 2019.

Prilog I Lista prihvatljivih troškova

Prilog II Izjava o podmirenim obvezama   DOC    PDF

Prilog III Izjava o korištenim potporama male vrijednosti  DOC   PDF

Prilog IV Izjava o broju muznih krava   DOC   PDF