Objavljeno: 25/10/2018

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za višeg referenta za financije i proračun u Upravnom odjelu za financije

TEKST OGLASA

OBAVIJEST o literaturi, opisu poslova i  podacima o plaći za Višeg referenta za proračun i financije

POZIV NA TESTIRANJE

RJEŠENJE O PRIJMU U SLUŽBU