Objavljeno: 29/03/2018

SAVJETOVANJE O REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE NC 100034 – PUT PREMA GRADSKOJ DEPONIJI

Grad Grubišno Polje, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC 100034 - PUT PREMA GRADSKOJ DEPONIJI.

PREUZMANJE CJELOKUPNE DOKUMENTACIJE