Objavljeno: 02/05/2014

Gradsko vijeće

Sukladno rezultatima Izbora održanih 21. svibnja 2017. godine Hrvatskoj demokratskoj zajednici je u Gradskom vijeću pripalo osam vijećničkih mandata. Dva mandata pripalo je Nezavisnoj listi Damira Bajsa, dva Listi grupe birača koju predvodi Sebastijan Svat, dva Hrvatskoj seljačkoj stranci, te je jedan vijećnički mandat pripao koaliciji Hrvatske stranke umirovljenika i Stranke umirovljenika.

Gradsko vijeće u mandatu 2017.- 2021. godine konstituirano je 5. lipnja 2017. godine.
Saziv Gradskog vijeća u mandatu 2017. - 2021. godine:
Ivo Martinović, predsjednik vijeća (HDZ), Željko Vizvar, zamjenik predsjednika (HDZ), Tomislav Bengez (HDZ), Mirjana Černi (HDZ), Josipa Dobrijević (HDZ), Danica Đurović (HDZ), Željko Held (HSU-SU, od 16. listopada 2017., umjesto Mate Mikloša), Dalibor Jurina (nezavisni), Irena Cugovčan (HSS, od 18. siječnja 2018., umjesto Željka Kirinčića), Hrvoje Mesar (HDZ), Đuro Mišanović (NL Damira Bajsa), Sebastijan Svat (lista grupe birača), Danijela Šoma (lista grupe birača), Šandor Toth (NL Damira Bajsa), Zdenko Tuček (HDZ).

Gradsko vijeće u mandatu 2013. - 2017. godine:
Ivo Martinović, predsjednik vijeća (HDZ), Raul Kalac, zamjenik predsjednika (HSS), Mirjana Černi (HDZ), Ratko Harauzek (SDP-HNS-SU-AHSS), Darko Kralj (SDP-HNS-SU-AHSS), Drago Mesar (HDZ), Mato Mikloš (SDP-HNS-SU-AHSS), Zlatko Pavičić (HDZ), Karmen Purma (HDZ), Zdravka Stančić (SDP-HNS-SU-AHSS), Sebastijan Svat (SDP-HNS-SU-AHSS), Ranko Šopalović (SDP-HNS-SU-AHSS), Zdenko Tuček (HDZ), Dražen Čoić (SDP-HNS-SU-AHSS), Željko Vizvar (HDZ), Ivan Vujević (HDZ) Na 35. sjednici 16. lipnja 2016. godine Nenada Vitasa (SDP-HNS-SU-AHSS), koji je podnio ostavku na dužnost člana Gradskoga vijeća, zamijenio je Dražen Čoić iz iste koalicije. 

Sazivi grubišnopoljskih Općinskih-Gradskih vijeća i Poglavarstava od 1993. do 2013. godine