Objavljeno: 12/05/2014

Osoba za nepravilnosti

Na temelju odredbi članka 36. Stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), osoba zadužena za nepravilnost je Marija Jungić, mag. iur., pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća,

Telefon: 043/448-209
Fax: 043/485-496
email: strucnasluzba@grubisnopolje.hr