Objavljeno: 02/05/2014

Upravni odjeli

U Gradu Grubišnom Polju ustrojena su četiri upravna odjela:

Upravni odjel za gospodarstvo
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Upravni odjel za financije
Stručna služba Gradskoga vijeća