Objavljeno: 16/05/2014

Kontakti


Grad Grubišno Polje

Trg bana Josipa Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
Hrvatska

Centrala: +385 043 448 200
Fax: 043 485 496
E-mail: grad@grubisnopolje.hr

Gradonačelnik

Zlatko Mađeruh
Telefon: +385 043 448 202
E-mail: gradonacelnik@grubisnopolje.hr

Zamjenici gradonačelnika

Zlatko Pavičić
Telefon: +385 043 485 093
E-mail: pavicic.zlatko@gmail.com

Ana-Maria Štruml-Tuček
Telefon: 098 939 1858
E-mail:anamariat584@gmail.com

Stručna služba Gradskog vijeća

Marija Jungić
Telefon: +385 043 448 209
E-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za financije - pročelnica

Jasminka Meheš
Telefon: +385 043 448 206    
E-mail: financije@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti - pročelnik

Željko Margeta
Telefon: +385 043 448 207    
E-mail: zeljko@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za gospodarstvo

Telefon: +385 043 448 201    
E-mail: gospodarstvo1@grubisnopolje.hr mirjana@grubisnopolje.hr

Popis zaposlenika s kontaktima

Web administrator