Objavljeno: 04/05/2014

Dječji vrtić

Vrtić Tratinčica u Grubišnomu Polju, kao polazna obrazovna institucija mladih Grubišnopoljaca, otvoren je 1.ožujka 1977. godine u adaptiranom prostoru kuglane.

Prvi naraštaj brojao je dvadeset i petero djece u mješovitoj skupini od 3 do 7 godina. No, broj upisane djece neprestance se povećavao pa je 1. listopada 1980. godine otvoren novi objekt montažnog tipa u kojemu je i danas.1. rujna 1981. godine uz pomoć mljekarske industrije “Zdenka” otvoreno je i područno vrtićko odjeljenje u Velikim Zdencima u adaptiranoj zgradi veterinarske stanice. Ministarstvo kulture i prosvjete 1994. godine osnivačka je prava vrtića prenijelo na Grad Grubišno Polje, koji otada zajedno s participacijom roditelja osigurava njegovu egzistenciju.

Danas je upisano stotinu i tridesetero djece. Oni u šest odgojnih skupina u vrtiću borave od ponedjeljka do petka. O njima, uz ravnateljicu Biljanu Karakaš, brine još deset odgajateljica. Među vrtićkim osobljem još su računopolagateljica, kuharica, dvije kuharice-spremačice i spremačica.
Odgojno-obrazovni rad vrtića temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji usklađenoj s programskim usmjerenjem, a prate se sve suvremene tendencije na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje. Jedan od glavnih smjerova odgojno-obrazovnog rada je povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju transparentnosti odgojne prakse i kontinuiranog zajedničkog djelovanja ,te osiguravanju povoljnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba i poštivanje djetetovih prava.

Osim primarnog programa uz suglasnost Ministarstva znenosti, obrazovanja i sporta RH vrtić ima mogućnost provedbe programa katoličkog vjerskog odgoja, kraćega programa učenja engleskog jezika, te programa igraonice na češkom jeziku za djecu češke nacionalnosti. Roditeljska participacija u cijeni boravka djeteta iznosi 500 kuna za prvo, 400 za drugo a boravak svakog slijedećega djeteta je besplatan, dok je poludnevni boravak jednoga 400, a drugoga djeteta 320 kuna. Zgrada područnoga vrtića u Velikim Zdencima 2002. godine je rekonstruirana i adaptirana novcem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Grubišnoga Polja, koji je 2005. godine zajedno s Ministarstvom mora, prometa, turizma i razvitka snosio troškove uređenja zgrade središnjega vrtića u Grubišnom Polju.
2011. godine zamijenjena je vanjska stolarija na obje zgrade vrtića sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Grubišnoga Polja,koji su 2013.godine financirali i zamjenu toplinske izolacije stropa prema tavanu matičnoga vrtića.

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama korisnika pa centralni vrtić radi od 5,30 do 16,30 sati, a područni od 6,30 do 15,30 sati.

Matični vrtić se nalazi u Grubišnom Polju u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića 10 A.
Telefon je 043 485 063.
Područno odjeljenje je u Velikim Zdencima na Trgu kralja Tomislava 6. Telefon je 043 427 301
Internet stranica Dječjeg vrtića Tratinčice: www.dvt.hr