Objavljeno: 06/04/2020

Dijelom poduzetih mjera Grad će građane i gospodarstvo rasteretiti za oko 600 000 kuna

Oslobođenje, odnosno odgoda plaćanja komunalne naknade, oslobađanje naknade za vrtić, odgoda postupaka prisilne naplate ....

/slika/vijesti/2020/2020_03/2020_03_664_x_495/200324_maderuh_koronaa.jpg

Među mjerama za pomoć gospodarstvu koje je najavio grubišnopoljski gradonačelnik Zlatko Mađeruh je i oslobođenje obveze plaćanja zakupnine za gradske poslovne prostore i poreza na korištenje javnih površina poduzetnika obuhvaćenih mjerom zabrane rada, počevši od 19. ožujka do ukidanja mjera. Odgodit će se pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja osim dugovanja kojima prijeti zastara i to za sva potraživanja Grada Grubišnoga Polja i gradskih ustanova. Bit će umanjeni rashodi Proračuna koji nisu nužni za redovito poslovanje s ciljem osiguranja likvidnosti proračuna. Obustavit će se stvaranje novih rashoda na teret proračuna Grada osim mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID-19 epidemijom.
Ove je godine Grad po prvi puta planirao isplatiti uskrsnicu u iznosu od 300 kuna, ali ona temeljem odluke gradonačelnika Grad Grubišno Polje neće biti isplaćena zaposlenicima Gradske uprave, a također niti svim proračunskim korisnicima. Na njegov se prijedlog dio gradskih trgovačkih društava uključio u program donošenja mjera za ublažavanje posljedica uzrokovanih epidemijom. Naime, Komunalac će sve poduzetnike i pravne osobe obuhvaćene mjerom zabrane rada osloboditi plaćanja fiksne i varijabilne cijene odvoza otpada od ožujka do ukidanja mjera, dok će Vodovod Grubišno Polje u istom razdoblju odgoditi plaćanje računa svim poduzetnicima i pravnim osobama obuhvaćenima tom mjerom.
Podsjetimo, na prijedlog gradonačelnika Zlatka Mađeruha, Gradsko je vijeće jednoglasno prihvatilo paket mjera Grada koje će olakšati život građanima i poslovanje poduzetnicima i obrtnicima u vrijeme pandemije koronavirusom. Tako se plaćanja komunalne naknade oslobađaju sve fizičke i pravne osobe za drugi kvartal ove godine, odnosno od 1. travnja do 30. lipnja 2020. Istovremeno se za prvi kvartal ove godine plaćanje komunalne naknade svim obveznicima odgađa do 15. srpnja.
Druga mjera odnosi se na oslobađanje od plaćanja usluga Dječjeg vrtića Tratinčica roditeljima - korisnicima usluga, u uvjetima proglašene epidemije radi obustave prijama djece u cilju sprječavanja zaraze virusom COVID-19.  Privremeno oslobođenje traje od nastupa obustave prijama djece u predškolske ustanove, odnosno od 16. ožujka 2020. godine i traje do opoziva predmetne Odluke.  Za vrijeme prihvata djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ u slučaju kada su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, roditelj – korisnik usluga nema pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za pohađanje odgojno-obrazovnih programa vrtića.
Prema procjenama građani i gospodarstvo će tim mjerama biti rasterećeni za oko 600 000 kuna. (RGP; foto: MP)