Gradonačelnik

Zlatko Mađeruh
Telefon: +385 043 448 202
E-mail: gradonacelnik@grubisnopolje.hr

Zamjenica gradonačelnika iz reda češke nacionalne manjine

Ana-Maria Štruml-Tuček
Telefon: 098 939 1858
E-mail:anamariat584@gmail.com

Stručna služba Gradskog vijeća

Telefon: +385 043 448 209
E-mail: strucnasluzba@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za financije - pročelnica

Jasminka Meheš
Telefon: +385 043 448 206    
E-mail: financije@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti - pročelnik

Telefon: +385 043 448 207    
E-mail: komunalniodjel@grubisnopolje.hr

Upravni odjel za gospodarstvo

Telefon: +385 043 448 201
E-mail: 
gospodarstvo1@grubisnopolje.hr
mirjana@grubisnopolje.hr