Mjesni odbor Mali Zdenci:
Zdravko Rizman – predsjednik, A.Mihanovića 46, Mali Zdenci,
Članovi: Predrag Gazibara, Damir Černi, Vladimir Slunečko, Josipa Dobrijević, Drago Frantal, Slavko Čatoš


  Povratak na: Mjesna samouprava