Procedure za osnivanje poduzeća i obrta:

Vodič za osnivanje poslovnoga subjekta

Hitro.hr

AIK-invest.hr

Procedure za gradnju:

Vodič kroz gradnju Grada Grubišnoga Polja

Grubišno Polje city Construction guide 

Obrasci za gradnju

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete

Obrazac zahtjeva za priključak plina

Obrazac zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti

Obrazac zahtjeva za priključak na vodovodnu mrežu

Obrazac zahtjev za priključak na odvodnju

Ostale informacije na:  dejan@grubisnopolje.hr ili jaruska.piscevic@bbz.hr

Poticaji za investitore:

Grada Grubišnog Polja

Poticaj za investicijske projekte AIK

Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja MPS Grada Grubišnoga Polja

Program dodjele potpora za zakup poslovnoga prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Javni poziv za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja:

Javni poziv za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Odluka o imenovanju povjerenstva i raspisivanju Javnog pozivaza dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja

Zahtjev za dodjelu potpore DOC    PDF

Izjava de minimis DOC    PDF

Izjava o povezanim osobama DOC    PDF

Izjava o promjeni sjedišta DOC    PDF

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja za 2020.

Državni poticaji

Pregled otvorenih natječaja: Strukturni fondovi

Kreditiranje: Krediti HBOR-a

Cjenici, porezi i naknade:

Porezi i naknade Grada Grubišnoga Polja

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi – pročišćeni tekst

Odluka o utvrđivanju visine naknade za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja

Cjenik komunalnih i energetskih usluga i troškova na području Grada Grubišnoga Polja

Investicijski potencijali Grada Grubišnoga Polja:

Grad Grubišno Polje - Greenfield i brownfield lokacije

Stadt Grubišno Polje - Greenfield und brownfield gebiete

City of Grubišno Polje - Greenfield and brownfield locations

Poziv za dostavu podataka zainteresiranih vlasnika

Investicijski potencijali Grada Grubišnoga Polja

Investment potentials - Grubišno Polje City

Brošura gospodarstvo – Grad Grubišno Polje

Economic brochure - Grubišno Polje City 

Poduzetnički inkubator 

Prostorni planovi uređenja Grada Grubišnog Polja:

PPU GGP


  Povratak na: Gospodarstvo