GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Grubišnoga Polja

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o donošenju Plana

Plan gospodarenja otpadom

OBAVIJEST – javna rasprava

Odluka o objavi Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja

Plan gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. – 2022. – NACRT

Obrazac – sudjelovanje javnosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017.-2022. na okoliš

Popunjeni obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana Gospodarenja otpadom

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom

Odluka o objavi Nacrta Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obavijest o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi 

Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2017. do 2022. godine - nacrt

Obrazac za sudjelovanje javnosti:  PDF   DOC


  Povratak na: Transparentnost