5. studenog 2010. osnovana je Lokalna akcijske grupe ili skraćeno LAG "BILOGORA-PAPUK" sa sjedištem u Grubišnom Polju i to na osnovu smjernica provedbe LEADER pristupa, koji stavlja naglasak na lokalno stanovništvo i lokalnu zajednicu čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja.

Cilj osnivanja Bilogora-Papuk je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u LEADER projektima, te zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava. Sve s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i održavanja broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj u ruralnom području Bjelovarsko bilogorske županije. Lokalna akcijska grupa Bilogora-Papuk pokriva područje gradova Daruvara i Grubišnoga Polja, te općina Đulovac, Končanica, Sirač i Dežanovac.

Skupina za izradu Lokalne strategije razvoja, koja se usuglasila i s definicijom vizije i općih ciljeva, definirala je osnovne smjernice i prikupila sve podatke koji se sada obrađuju kako bi taj strateški dokument i bio izrađen. Lokalna akcijska grupa s izrađenom i usvojenom Lokalnom strategijom razvoja natjecat će se za sredstva IPARD programa.

Adresa: LAG Bilogora-Papuk, Trg bana Josipa Jelačića 1
Upraviteljica: Dijana Turniški
Kontakt: 091 4481 212;  043 485 170
Email: lag.bilogora.papuk@gmail.com
URL: www.lag-bilogora-papuk.hr


  Povratak na: Gradske tvrtke i ustanove