Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman glavna je okosnica gradske kulture. Okuplja brojne članove u okviru folklornoga ansambla, gradskih mažoretkinja, kazališnih skupina, a građanima tijekom godine priređuje brojne kulturno društvene događaje

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman (CIK) osnovan je 29. ožujka 1994. godine odlukom tadašnjega Općinskoga vijeća Grubišnoga Polja, a naziv dr. Franjo Tuđman nosi od 2004. godine. CIK je ustanova kulture koja pute
m svojih djelatnosti promiče kulturu i umjetničke dosege te prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja. S obzirom na male vlastite prihode financira se većim dijelom iz proračuna Grada Grubišnoga Polja. Glavni sponzor i suorganizator većine aktivnosti je Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja dok dio aktivnosti podupire i Ministarstvo kulture. Djelatnici CIK-s su ravnateljica Marina Kamber, diplomirana ekonomistica, računovotkinja Ljubica Krajačić, kinooperater i domar Zdenko Ružička, te spremačica Vesna Čavić. Stručni suradnici su Ivan Novak, Ljubomir Stamenić,  Una Stamenić, Dario Kolarić, Iva Mojžeš, Jelena Bergovac, Ana Delić, Josip Juranek i Adrijana Župljanin.

FOLKLORNI ANSAMBL
Folklorni ansambl djeluje od 1995. godine i u svojih pet grupa okuplja sedamdesetak djece i odraslih. Probe za sve grupe se održavaju utorkom i četvrtkom. Program rada temelji se na zavičajnoj baštini Bilogore, ali njeguju se i folklorni običaji Međimurja, Pokuplja, Slavonije, Podravine, Bunjevačkih plesova, Splita, Korčule i Prigorja. Uz koreografije, koje se izvode u do detalja upotpunjenim autentičnim narodnim nošnjama, ukrasima i oglavljima i s originalnim instrumentarijem, ansambl izvodi i nemali broj vokalno-instrumentalnih djela u kojima obuhvaća pjesme poput Božićnih ili Uskrsnih.
Brojne koreografije ansambla postavili su istaknuti hrvatski koreografi poput dr. Ivana Ivančana, Ivice Ivankovića, Branka Šegovića i Gordane Marte Matunci, što dovoljno govori o njegovoj kvaliteti.Osim u Hrvatskoj FA Grubišno Polje nastupao je i na međunarodnim festivalima u Turskoj, Italiji, Nizozemskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj.
Voditelj i koreograf je Una Stamenić, voditelj tamburaške sekcije Ljubomir Stamenić, dječje skupine Iva Mojžeš, a koorepetitori su Josip Juranek i Ivan Novak .

MAŽORETKINJE GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Mažoretkinje Grada Grubišnoga Polja osnovane su u rujnu 2009. godine, a već su sljedeće primljene u Hrvatski mažoret savez. Treniraju u tri dobne skupine: kikići, kadetkinje i juniorke i broje ukupno 60 članica. Treninzi se održavaju srijedom i petkom. Tijekom godina mažoretkinje su održale brojne zapažene nastupe i svake godine natječu se na regionalnim i državnim natjecanjima Hrvatskog mažoret saveza. Sudjelovale su i na Europskom natjecanju Europske mažoret asocijacije. Brojne koreografije osmišljava i mažoretkinje trenira licencirana trenerica Adrijana Župljanin.

KAZALIŠNI AMATERIZAM
Dramska družina "Krijesnice"
 osnovana je 1995. godine i djeluje u trima skupinama koju čine djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Tijekom godine mladi glumci uvježbavaju razne predstave i skečeve koje prikazuju pred domaćom publikom u raznim prigodama (Jemeršićevo proljeće, Noć kazališta, Sveti Nikola i Božićni koncert). Voditeljica dviju mlađih skupina je Ana Delić, dok starije vodi Ivan Novak.

 

Amatersko kazalište "Bilogorci"  je s radom započelo krajem 2012. godine i okuplja odrasle zaljubljenike u kazalište i glumu. S predstavom  „Čovjek na položaju“ Bilogorci su uspješno debitirali na daskama Centra za kulturu i pobrali ovacije domaće publike, a predstavom su se predstavili i na drugim pozornicama poput Hercegovca ili Topuskog. Odigrali su i predstave  „Štef ilegalec“, „Pingvini“ i druge. Voditelj "Bilogoraca" je Ivan Novak.


 

OSTALE AKTIVNOSTI
Svake godine CIK organizira: Maškare za odrasle i djecu, Prvi pljesak - natjecanje pjevača amatera, Izložbu ručnih radova povodom međunarodnog Dana žena, Literarnu manifestaciju "Jemeršićevo proljeće", Cvjetni korzo, Marinje, Dječji tjedan, Noć kazališta, "dolazak" Svetog Nikole, Božićni koncert....
Uz te redovite aktivnosti Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman organizira i kazališne predstave profesionalnih kazališta, izložbe ručnih radova, fotografija i drugih umjetnina lokalnih umjetnika, radionice, predavanja i koncerte.

 

KINO PROGRAM
Projektom provedenim uz sufinanciranje 300 000 kuna Ministarstva kulture i 120 000 kuna Grada Grubišno Polje obnovljeno je kino u CIK-u, koje je s redovnim radom kako zbog slabog interesa građana, tako i zastarjele opreme, zamrlo prije dvadesetak godina. U potpunosti je obnovljena video i audio oprema, kino je digitalizirano te je 24. studenog 2018. godine održana prva predstava u novom kinu koje ima mogućnost filmove projicirati u 3D tehnici. Prvi film prikazan na naovoj tehnici bio je Orašar i četiri kraljevstva, a pogledalo ga je 189 gledatelja. Sada su kinoprojekcije redovite svakoga vikenda i Grubišnopoljci u svom gradu mogu gledati aktualne svjetske kino hitove. KINO PROGRAM

Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman nalazi se u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića br. 1.
Telefon:
043 448 070 računovodstvo
043 485 270 fax
e-mail: centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr
facebook: Cik FTuđman
web stranica: www.cikdft.hr

 

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja

Grad Grubišno Polje provodi program Pomoći u kući starijim osobama još od 2006. godine kao pilot projekt tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. S obzirom na to da se pokazao učinkovitim i da je njegovim provođenjem smanjena institucionalizacija starijih osoba, važno je nastaviti pružanje istih usluga starijim osobama u cilju osiguranja kontinuiteta socijalne skrbi kao djelatnosti od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost, poslovanje i sudjelovanje u pravnom prometu Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja je započeo 1. siječnja 2015. godine kao ustanova socijalne skrbi, usklađena sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja.
Centar provodi politiku koja spaja stanovanje i skrb. Stanovanje podrazumijeva starenje na istom mjestu - u vlastitom domu, a skrb da su fleksibilne mobilne usluge prilagođene potrebama starijih.
Dodatni problemi starijih ljudi kao što su smanjena mobilnost i osamljenost povećavaju njihove potrebe. Dosadašnji rad i pružanje socijalnih usluga na području Grubišnoga Polja pokazuje da su ovakva skrb i pružanje usluga prihvatljiviji starijim osobama, a istodobno i društvenoj zajednici zbog manjeg utroška financijskih sredstava u odnosu na troškove institucionalne skrbi za starije.
Prema popisu stanovništva 2011. godine, udio starijeg stanovništva (više od 65 godina) od ukupnog broja stanovnika na području Grada Grubišnoga Polja iznosi 19,97 posto.

Teritorijalno područje provedbe socijalnih usluga

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja provodi socijalne usluge pomoći u kući na području Grubišnoga Polja na ukupnoj površini od 269 četvornih kilometara, kao najveće lokalne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Pomoći u kući obuhvaća 24 naselja: Grubišno Polje, Dapčevački, Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica,  Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Djelatnost Centra

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama, osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i to putem sljedećih aktivnosti:
1. Obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, pranje posuđa, donošenje vode, ogrjeva i sl., nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
2. Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
3. Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice: košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl., tehnički poslovi: cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i sl., pratnju pri nužnim izlascima iz kuće: liječnički pregledi i sl.)

 

Kriteriji za uključivanje korisnika

1. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja obavlja socijalne usluge pomoći u kući korisnicima koji ostvaruju pravo na pomoć u kući putem Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
- nemaju mogućnosti da im pomoć osigura roditelj, bračni drug ili djeca,
- nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- kada je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi,
- ako nisu otuđene nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
- ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300 posto osnovice iz čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi (primanja do 1.500,00 kuna)
- ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300 posto osnovice, a nije veći od 400 posto osnovice iz čl. 27st.2 Zakona o socijalnoj skrbi, priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

2. Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja pruža socijalne usluge pomoći u kući onim korisnicima čiji prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi 400 posto osnovice  čl. 27 st.2 Zakona o socijalnoj skrbi te sami sudjeluju u plaćanju pruženih socijalnih usluga prema Cjeniku socijalnih usluga.

Cjenik usluga

Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja se nalazi na adresi:
Trg bana J. Jelačića 1. 43290 Grubišno Polje.

Radno vrijeme: radnim danom od 7 - 15 sati
Tel. 043/448-212 ravnateljica Dijana Šeliš
e-mail: pomocukucigp@gmail.com
Facebook stranica: Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja

 

Dječji vrtić Tratinčica

Vrtić Tratinčica u Grubišnom Polju, kao polazna odgojno-obrazovna institucija mladih Grubišnopoljaca, otvoren je 1. ožujka 1977. godine u adaptiranom prostoru kuglane.

Prvi naraštaj vrtićaraca brojao je dvadeset i petero djece u mješovitoj skupini od 3 do 7 godina. No, broj upisane djece neprestance se povećavao pa je 1. listopada 1980. godine otvoren novi objekt montažnog tipa. 1. rujna 1981. godine uz pomoć mljekarske industrije “Zdenka” otvoreno je i područno vrtićko odjeljenje u Velikim Zdencima u adaptiranoj zgradi veterinarske stanice. Ministarstvo kulture i prosvjete 1994. godine osnivačka je prava vrtića prenijelo na Grad Grubišno Polje, koji otada zajedno s participacijom roditelja osigurava njegovu egzistenciju. Zgrada područnoga vrtića u Velikim Zdencima 2002. godine je rekonstruirana i adaptirana novcem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada Grubišnoga Polja, koji je 2005. godine zajedno s Ministarstvom mora, prometa, turizma i razvitka snosio troškove uređenja zgrade središnjega vrtića u Grubišnom Polju. 2011. godine zamijenjena je vanjska stolarija na objema zgradama vrtića sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Grubišnoga Polja, koji su 2013.godine financirali i zamjenu toplinske izolacije stropa prema tavanu matičnoga vrtića.
2020. godine vrtićka zgrada u Grubišnom Polju je u potpunosti adaptirana i dograđena. Projekt je proveden s ciljem povećanja standarda dječjeg vrtića, povećanja broja upisane djece u redoviti program, djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine i s ciljem formiranja programa športske i igraonice na engleskom jeziku izvan redovnog programa. Započet je u ožujku 2019. godine, a dovršen netom prije početka pedagoške godine 2020./2021.
Građevinske radove izvela je tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, a namještaj i didaktička oprema nabavljena je putem tvrtke Teding d.o.o. iz Zagreba. Ukupna vrijednost Projekta dogradnje i opremanja Vrtića je 10.300.000 kuna, od čega je 7.300.000 kuna financirano iz sredstava EU kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., mjere 7.4.1., putem Ministarstva poljoprivrede, a razliku je financirao Grad Grubišno Polje.
Projektom su dograđene dvije sobe dnevnog boravka, izgrađena višenamjenska dvorana, soba za zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu rublja i domara, proširen hodnik i prilazni kolnik. Vrtić je sada kapaciteta šest odgojih skupina, od kojih dvije jasličke dobi. Površina objekta je udvostručena i sada iznosi 1379 četvornih metara. Osigurani su svi prostorno materijalni uvjeti za ostvarivanje pedagoške odgojne cjeline. Novi prostor je 13. listopada 2020. godine u nazočnosti gradonačelnika Zlatka Mađeruha i saborskoga zastupnika Mire Totgergelija, svečano otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Odgojno-obrazovni rad vrtića temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji usklađenoj s programskim usmjerenjem, a prate se sve suvremene tendencije na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje. Jedan od glavnih smjerova odgojno-obrazovnog rada je povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju transparentnosti odgojne prakse i kontinuiranog zajedničkog djelovanja, te osiguravanju povoljnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba i poštivanje djetetovih prava.
Roditeljska participacija u cijeni boravka djeteta iznosi 500 kuna za prvo, 400 za drugo, a boravak svakog slijedećega djeteta je besplatan, dok je poludnevni boravak jednoga 400, a drugoga djeteta 320 kuna.Na početku pedagoške godine 2020./2021. upisano je 155 djece. Oni u sedam odgojnih skupina u vrtiću borave od ponedjeljka do petka. O njima, uz ravnateljicu Biljanu Katić, brine još 14 odgajatelja. Među vrtićkim osobljem još su psihologinja, računopolagateljica, troje kuhara i dvoje spremača.

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama korisnika pa centralni vrtić radi od 5,30 do 16,30 sati, a područni od 6,30 do 15,30 sati.

Matični vrtić se nalazi u Grubišnom Polju u Ulici Ivana Nepomuka Jemeršića 10 A.
Telefon je 043 485 063.
Područno odjeljenje je u Velikim Zdencima na Trgu kralja Tomislava 6. Telefon je 043 427 301
Internet stranica Dječjeg vrtića Tratinčice: www.dvt.hr

 

Gradska knjižnica „Mato Lovrak“

Svoje korijene vuče u 1881. godinu kada je osnovana Čitaonica u kojoj su građani mogli provesti svoje slobodno vrijeme čitajući novine, časopise i knjige. Danas je moderna ustanova koja pruža velik broj različitih usluga korisnicima svih uzrasta.

Veliki značaj u grubišnopoljskom kulturnom životu ima Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ Grubišno Polje. Svoje korijene vuče u 1881. godinu kada je osnovana Čitaonica u kojoj su građani mogli provesti svoje slobodno vrijeme čitajući novine, časopise i knjige. Iako je prvotno oduševljenje splasnulo zbog samo pet članova, slijedećih se godina broj povećao. Osim nabave stručne i zabavne literature, ondje se uvježbavaju igrokazi, izvode prve kazališne predstave. Godine 1899. počinje se objavljivati prvi „Učiteljski glasnik“, zemaljski staleški list, namijenjen učiteljima u Hrvatskoj i Slavoniji, pokretač i urednik kojega je bio Vjekoslav Klemen.

Godine 1948. izgrađena je zgrada u koju se smjestilo Narodno sveučilište „Petar Preradović“, u sastavu kojega je svoje mjesto našla je i Narodna knjižnica i čitaonica. U početku je imala jedva četrdeset četvornih metara sa skromnim knjižnim fondom i Područnim odjelom u Velikom Grđevcu osnovanom 1924. godine na inicijativu odvjetnika dr. Ante Adžije.

Knjižnica se s godinama razvijala, proširivala, a znatniju modernizaciju dočekala je u devedesetima prošloga stoljeća. Krajem toga desetljeća među prvima u regiji je informatizirana i modernim je računalnim programima krenula prema 21. stoljeću. 2001. godine otvoren je Dječji odjel s igraonicom. 24. listopada 2005. godine izdvojena je iz sastava CIK-a i osnovana je Gradska knjižnica Grubišno Polje, koja 2. veljače 2006. godine dobiva konačni naziv Gradska knjižnica „Mato Lovrak“. Knjižnica danas ima Dječji odjel s igraonicom, Informativno posudbeni odjel za odrasle, Studijski odjel s čitaonicom, Zavičajnu zbirku i Područni odjel knjižnice u Velikom Grđevcu.
13. svibnja 2009. godine svečano je otvoren adaptiran i dograđen prostor knjižnice u uređenje kojega su Ministarstvo kulture i medija i Grad Grubišno Polje zajednički uložili 1,3 milijuna kuna. Novouređeni prostor od 270 četvornih metara pruža nove radne mogućnosti poput priprema i provedbi programa iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, raznih predavanja za sve uzraste, te izložaba knjiga i druge građe. Tijekom 2018. godine Odjel za odrasle adaptiran je i dio uredskog prostora proširen je za korisnike.

Raspolaže s gotovo 40 tisuća jedinica knjižne i neknjižne građe te ima u prosjeku 400 aktivnih korisnika. Dobro je opremljena informatičkom i ostalom opremom za potrebe korisnika. Krajem 2019. godine osnovan je Čitateljski klub mladih namijenjen djeci i mladima od 13 do 25 godina, a 2020. godine osnovan je i Čitateljski klub za odrasle. Oba kluba okupljaju strastvene ljubitelje knjiga i čitanja koji se sastaju na mjesečnoj razini radi komentiranja svojih omiljenih djela.
Besplatni upis tijekom godine imaju umirovljenici iznad 60 godina starosti, blizanci, djeca invalidi i najčitatelji u istoj godini.

Područni odjel u Velikom Grđevcu broji oko 5000 knjiga, a za korisnike je otvoren četvrtkom od 12 do 14 sati. Područni odjel je u potpunosti obnovljen i proširen 2014. godine.

Svoju knjižnu i neknjižnu građu knjižnica nabavlja sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Grubišnoga Polja, Općine Velikoga Grđevca i vlastitim sredstvima, otkupom Ministarstva kulture i medija, darom korisnika knjižnice i zamjenom (naknada za izgubljeno).

Upravo je prezentiranje rada knjižnice kroz kontinuiranu pozitivnu suradnju s udrugama i institucijama u našem gradu i šire dokaz ostvarenja cilja koji treba stalno razvijati i unaprjeđivati. Kako bi javnost bila obaviještena o događanjima u knjižnici redovno se ažurira mrežna stranica ustanove i Facebook društveni profil (Gradska knjižnica Mato Lovrak) na kojoj se nalaze noviteti, najave te sve održane aktivnosti popraćene fotografijama.

Knjižnica surađuje s Centrom za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman, Dječjim vrtićem „Tratinčica“, Udrugom „Iglica“, Osnovnom školom I. N. Jemeršića, Srednjom školom Bartola Kašića, Radijem Grubišnim Poljem i drugim institucijama u gradu i izvan njega.

Ravnateljica knjižnice je magistra bibliotekarstva Jelena Ćafor.

Adresa: Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje
Telefon: 043 485 016
Fax: 043 485 270
E-mail: knjiznica.gp@gmail.com
Web: www.gkml.hr
Radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 11 do 15 sati, a četvrtkom od 12 do 19 sati.

 

Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja osnovana je Odlukom Gradskog vijeća od 16. lipnja 2016. godine. Od tada uz privremenog ravnatelja djeluje do 12. prosinca 2017. godine, kada je imenovan prvi ravnatelj JVP-a Grubišno Polje, Vitomir Pintarić. Revizijom procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planom zaštite od požara za grad Grubišno Polje JVP Grubišno Polje kategorizirana je kao Vrsta “1“, vatrogasna ispostava, formacijska jedinica koja ima jednog vozača u smjeni i broji najmanje trinaest profesionalnih vatrogasaca, prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi  u Republici Hrvatskoj. Vatrogasna postrojba Vrsta „1“ s 13 djelatnika, zamjenikom zapovjednika i zapovjednikom započela je s radom 1. ožujka 2018. godine, a konačnim Rješenje komisije za nadzor zakonitosti rada JVP Grubišno Polje dobio je dozvolu za operativno djelovanje 22. listopada 2018. godine.

Najmanja moguća tehnička opremljenost vatrogasne postrojbe, potrebna da bi ona mogla djelovati određena je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. No, Vatrogasna postrojba u Grubišnom Polju raspolaže opremom i više nego dovoljnom za odgovarajuće djelovanje.  Određena vozila kao i dio prostora u kojemu djeluje Vatrogasna postrojba Ugovorom su dodijeljena od strane Dobrovoljnog Vatrogasnog društva na korištenje, a ostali dio vatrogasnih vozila i opreme osiguran je kroz razne donacije i nacionalne programe opremanja i modernizacije vatrogasnih postrojbi.

Prosječno godišnje JVP Grubišno Polje obavi 46 intervencija, a uz svoju redovnu djelatnost i brigu o radu servisa vatrogasnih aparata, redovito od svog postanka sudjeluje u Programu aktivnosti izvanrednih mjera zaštite od požara za RH. Kako kroz odaziv na redovne i izvanredne dislokacije, tako i kroz pomoć u ublažavanju posljedica od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji ili sanaciju krovišta od posljedica tuče u Požeško-slavonskoj županiji 2021. godine.

Uz opremljena vozila: auto-ljestve, tehničko vozilo i navalno vozilo koja su nabavljena 2021. godine, postrojba je daleko spremnija odgovoriti većini izazova na svom području djelovanja. Time čini lijepi i topao gradić Grubišno Polje još ljepšim i sigurnijim za rad i život.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja - Financijski izvještaj za 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja
Braće Radića 4
43290 Grubišno Polje
telefon/fax 485-118
email: jvpgrubisnopolje@gmail.com
ravnatelj Vitomir Pintarić 099 317 1034

 

Komunalac d.o.o.

KOMUNALAC d.o.o. najveća je tvrtka u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja. Pod tim imenom posluje od 1997. godine i pravni je slijednik Javnog poduzeća KOMUNALAC s.p.o., osnovanoga 1. siječnja 1980. godine.

U tvrtki je stalno zaposleno 45 osoba. Među osnovnim djelatnostima je proizvodnja i opskrba pitkom vodom, održavanje čistoće grada, čišćenje svih vrsta objekata, odlaganje komunalnog otpada, održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, te ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti.

2004. godine Komunalac je na javnoj dražbi kupio te se iz dotadašnjega u Ulici Terezije Bernardete Banje preselio u veći i prikladniji prostor ugasle grubišnopoljske tvrtke Unimag-Graditelj.

Tamošnja infrastruktura i prostorne prednosti omogućile su mu da svoje dosadašnje djelatnosti upotpuni građevinarskom proizvodnjom betonske galanterije poput armiranobetonskih blokova, betonskih blokova, ploča, rubnjaka, žardinjera, te u obnovljenoj betonari proizvodnju betona. Uvedena je i maloprodaja cementa, pijeska, šljunka, agregata i cigle.

Komunalac, koji je za svoj rad nagrađen gradskim Javnim priznanjem Plaketom 4. sudenoga 1991. redovito sponzorira brojne gradske događaje te ustanove i udruge poput dječjega vrtića „Tratinčice“, Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, Vatrogasnih društava, NK Zdenke '91, RK Ilove, te brojnih ribolovnih društava s gradskoga područja. Tvrtkom u ime osnivača Grada Grubišnoga Polja upravljaju direktor i Nadzorni odbor dok Skupštinu tvrtke, s obzirom na to da joj je Grad osnivač, predstavljaju članovi Gradskoga vijeća. Direktor Komunalca je Ivica Ahac, a Nadzorni odbor čine predsjednik Željko Vizvar, njegov zamjenik Alen Skender i član Zlatan Posavec.

 

Izvješće o stanju društva za 2016. godinu

Izvješće o stanju društva za 2015. godinu

Izvješće o stanju društva za 2014. godinu

 
Sjedište tvrtke je u ulici Ivana Nepomuka Jemeršiće 37c u Grubišnom Polju.
Telefon: 043/485-006, 043/485 026, 098 827 059
Fax: 043/485-412
www.komunalac-gp.hr

 

LAG

5. studenog 2010. osnovana je Lokalna akcijske grupe ili skraćeno LAG "BILOGORA-PAPUK" sa sjedištem u Grubišnom Polju i to na osnovu smjernica provedbe LEADER pristupa, koji stavlja naglasak na lokalno stanovništvo i lokalnu zajednicu čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja.

Cilj osnivanja Bilogora-Papuk je identifikacija lokalne razvojne strategije, sudjelovanje u poticanju ruralnog razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u LEADER projektima, te zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava. Sve s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i održavanja broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj u ruralnom području Bjelovarsko bilogorske županije. Lokalna akcijska grupa Bilogora-Papuk pokriva područje gradova Daruvara i Grubišnoga Polja, te općina Đulovac, Končanica, Sirač i Dežanovac.

Skupina za izradu Lokalne strategije razvoja, koja se usuglasila i s definicijom vizije i općih ciljeva, definirala je osnovne smjernice i prikupila sve podatke koji se sada obrađuju kako bi taj strateški dokument i bio izrađen. Lokalna akcijska grupa s izrađenom i usvojenom Lokalnom strategijom razvoja natjecat će se za sredstva IPARD programa.

Adresa: LAG Bilogora-Papuk, Trg bana Josipa Jelačića 1
Upraviteljica: Dijana Turniški
Kontakt: 091 4481 212;  043 485 170
Email: lag.bilogora.papuk@gmail.com
URL: www.lag-bilogora-papuk.hr

 

Radio Grubišno Polje d.o.o.

Signal Radija Grubišnoga Polja prvi se puta u eteru oglasio 10. listopada 1991. godine na frekvenciji 103,9 Mhz pod nazivom Hrvatski radio Grubišno Polje, a od sredine devedesetih emitira na frekvenciji 95,1 Mhz

Upravo je potreba za pravodobnim i točnim informiranjem te ratne godine bila glavnim razlogom osnivanja radija, koji je prve četiri godine djelovao u sastavu tadašnje Općine i Centra za kulturu i informiranje. Samostalno pod današnjim nazivom djeluje od 1995.godine.

U nekoliko je navrata mijenjan broj zaposlenih, radno vrijeme i programska koncepcija, a od 2007. godine četiri djelatnika proizvode i emitiraju dnevni program. 5. studenoga te godine krenula je programska shema s cjelodnevnim emitiranjem od 7 do 19 sati. U njemu su zastupljeni informativni, vjerski, kulturni, obrazovni, manjinski, sportski i zabavni sadržaji.

S postavljenim novim antenskim sustavom poboljšana je kvaliteta signala i čujnosti Radija u krugu 50 kilometara. RGP danas emitira na frekvenciji 95,1 Mhz.
Od 8. veljače 2013. godine uz pomoć Grada Grubišnoga Polja Radio je smješten u novom prostoru u prizemlju poslovno-kulturne zgrade "Otkos 10".
U lipnju 2016. godine instalacijom tonskoga pulta, procesora zvuka i mikrofona dovršen je višegodišnji proces digitalizacije Radija, koji je omogućio Grad Grubišno Polje.

Direktor radija je Dražen Čvek, urednica programa Vesna Žagar Janošić, novinar, voditelj i administrator Internet stranice Grada Michael Palijan, a tehničari i voditelji Ivana Škec Horak i Ivan Meheš.

Od kraja srpnja 2017. godine Radio je i na Facebooku, a možete ga slušati i putem web streaminga na izravni link na računalima ili mobitelima: RADIO GRUBIŠNO POLJE  ili putem aplikacija na računalima: Winamp/iTunesWindows MPReal PlayerQuick TimeWebPlayer ili portalu Radiostanica:
  


Radio Grubišno Polje nalazi se na Trgu bana Josipa Jelačića 7 u Grubišnom Polju.
Telefoni: 043/485 039 i 043/485 127
e-mail:
rgp951@gmail.com

 

Razvojna agencija AGRO

/slika/gospodarstvo/191011_agro.jpgRazvojna agencija AGRO ustanova za razvoj Grada Grubišnog Polja započela je s radom 2019. godine. Cilj joj je pružati usluge gradu, ustanovama, poduzetnicima, poljoprivrednicima, udrugama i građanima.

Misija Razvojne agencije AGRO je razvijati projekte na području grada Grubišnog Polja kako bi se unaprijedila kvaliteta života i standard življenja kroz pružanje usluga gradu i ustanovama, građanima, poduzetnicima i poljoprivrednicima
Vizija Razvojne agencije AGRO je da postane prepoznatljivo mjesto lokalnog razvoja kroz razvoj strateških projekata grada Grubišnog Polja, usluga građanima te potpori poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada
Ivana Nepomuka Jemeršića 37d
43290 Grubišno Polje
Centrala: 043 220 904
Ravnateljica: 043 733 143
Laboratorij: 043 247 727

Email: info@ra-agro.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati
Web stranica: https://ra-agro.hr/

Predsjednica Upravnog vijeća: Josipa Dobrijević
Osoba ovlaštena za zastupanje: Mateja Vrbanić, ravnateljica