Mjesni odbor Grubišno Polje:
Goran Starčević – predsjednik, J. Kozarca 19, Grubišno Polje
Članovi: Šandor Toth, Irena Cugovčan, Ivana Husak, Ivan Škrilac, Branko Kašić, Jurica Pušić, Goran Gorša, Jasmina Car


  Povratak na: Mjesna samouprava